Ani kovid nás nezastavil: Ze Dne otevřených dveří jsme udělali Den otevřené obrazovky | MRKNĚTE NA TO >>
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Informace z ředitelství

Vzhledem k počtu došlých přihlášek na obor 64-41-L/51 Podnikání se školní přijímací zkouška bude konat v termínu 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021.

Pozvánka na zkoušku bude zaslána od 24.3.2021 na adresu uvedenou v přihlášce. Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde.

 

 

Vzhledem k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků provedlo MŠMT několik  změn při konání maturitních zkoušek v jarním termínu 2021
>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<

 

 

Seznam nevyučovaných předmětů ve 2. pololetí školního roku 2020/21
>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<

 

 

Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022
>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<

 

 

Od 12.10.2020 škola přechází na distanční vzdělávání
>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<

 

 

Vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Od 18. 9. 2020 platí pro střední školy povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

 

 

Zahájení školního roku 2020/21
>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<

 

 

 

Ředitelství školy oznamuje, že Jednotné přijímací zkoušky na denní nástavbové studium obor Podnikání se budou konat 8. června 2020 v 8. 30 hodin v budově SOŠOS Štursova 14, Olomouc.
Pozvánky ke zkouškám budou zaslány poštou do 22. května 2020.

Upozornění pro žáky z jiných škol!!!
Při příchodu do školy odevzdají Čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Pokud patří do rizikové skupiny, oznámí tuto skutečnost prostřednictvím e mailu na adresu palenikova@stursovka.cz do 3. června 2020.
Každý žák bude mít svoje vlastní psací potřeby.

 

 

 

 

Otevření školy pro žáky posledních ročníků
>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<

 

 

 

Klasifikace žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/20
>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<

 

 

Závěrečné a maturitní zkoušky – praktická část

Vedení školy upozorňuje žáky třetích ročníků učebních oborů a čtvrtého ročníku maturitního oboru Gastronomie, že praktická část závěrečné zkoušky a praktická část maturitní zkoušky se bude konat náhradním způsobem. Tato část zkoušky se nebude vykonávat na pracovištích.

Vzhledem k tomu, že od 11. 5. 2020 je možná osobní účast žáků posledních ročníků ve škole, důrazně vám doporučujeme, abyste využili konzultací, které budou zaměřeny na přípravu k  ZZ, MZ.

Podrobné informace k praktické části ZZ, MZ podají učitelé OV jednotlivých oborů ve čtvrtek 14. 5. 2020 v 8.00 hodin – viz harmonogram konzultací, který bude zveřejněn do 7. 5. 2020 v sekci Suplování na našem webu.

V případě dotazů kontaktujte:
p. M. Kolářovou – kolarova@stursovka.cz, 774 707 426; 
p. L. Jaškovou – jaskova@stursovka.cz, 774 707 431; 
p. D. Urdovou – urdova@stursovka.cz, 739 841 315

 

Zadání praktické části MZ a ZZ zobrazíte kliknutím na příslušný obor:
Aranžér | CukrářČíšníkGastronomieKadeřníkKuchařProdavačVýrobce potravin

 

 

 

 

Vydali jsme zkrácené informace k přijímacímu řízení
ZOBRAZÍTE JE KLIKNUTÍM ZDE

 

 

 

Klasická výuka je nahrazena distančním vzděláváním. Žáci zpracovávají úkoly, které jsou jim zadávány prostřednictvím e mailů nebo elektronické žákovské knížky (program Bakaláři). Učitelé průběžně vyhodnocují zpracované úkoly a poskytují žákům zpětnou vazbu.

 

 

 

Byl přijat zákon o změně termínů přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek.

Přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dnů po návratu žáků do škol, budou se konat pouze v jednom termínu.

Maturitní a závěrečné zkoušky budou zahájeny nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole (tj. škola bude otevřena pro žáky), a to nejpozději do 30. června 2020.  Platí v případě, že školy budou otevřeny pro žáky do 1. 6. 2020.

Písemné (slohové) práce z českého a cizího jazyka, které jsou součástí MZ, se konat nebudou.

Pokud školy nebudou otevřeny pro žáky do 1. 6. 2020, maturitní a závěrečné zkoušky se konat nebudou, žáci dostanou maturitní vysvědčení a výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce dle pokynů MŠMT.

Informace budou průběžně aktualizovány.

 

 

 

Ředitel školy oznamuje všem žákům a jejich zákonným zástupcům, že škola je uzavřena od 11. 3. 2020 do odvolání.

Žákům a dalším strávníkům jsou hromadně odhlášeny obědy.

Nařízení je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Dokument k mimořádnému opatření naleznete zde.

 

 

 

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19
>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<

 

 

 

Úřední hodiny v době jarních prázdnin

3. 2. – 7. 2. 2020 9. 00 – 12. 00 hodin
31. 1. 2020 pololetní prázdniny, škola je uzavřena


Přihlášky ke studiu se odevzdávají v úředních hodinách v 1. patře u p. Evy Páleníkové – sekretariát (585 200 230) – kancelář č. 55

 

 

Uzavření klasifikace za 1. pololetí 2019/20
>> VÍCE INFORMACÍ ZDE <<Pro zobrazení veškerých informací k vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení

>> KLIKNĚTE PROSÍM ZDE <<

 

 

Ve školním roce 2020/21 nabízíme tyto obory:

Kuchař – číšník/zaměření Číšník, servírka
Kuchař – číšník/zaměření Kuchař
Kadeřník
Aranžér a propagační výtvarník
Cukrář
Operátor skladování
Podnikání – dvouleté denní nástavbové studium s maturitou

 

 

 

Informace k ZZ zobrazíte kliknutím zde.

Informace k MZ zobrazíte kliknutím zde.