Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

O naší škole

Štursovka, jak se naší škole běžně říká, nabízí studentům vzdělání v různých oborech již více než 60 let. Během svého působení škola prošla mnohými změnami. Změnil se vzhled budovy, učebny byly a jsou průběžně modernizovány, samozřejmě že se mění i složení kantorů a dalších zaměstnanců, bez kterých by škola fungovat nemohla.

Štursovka získává řadu ocenění, certifikátů, uznání. Naši žáci pod vedením zkušených učitelů dosahují velmi dobrých výsledků v různých odborných soutěžích, účastní se i dalších aktivit, jakými jsou např. lyžařský kurz, sportovní turnaje, charitativní projekty, zahraniční stáže, výlety a exkurze.

V roce 2015 se škola stala Fakultní školou PdF UP v Olomouci, čímž zvýšila  svou  prestiž  v regionálním školství, zejména mezi  školami, které nabízejí  stejné  obory vzdělávání. Spolupráce s PdF UPOL spočívá v optimalizaci výuky a vzájemné spolupráci při aplikaci nových směrů do výuky. Škola nadále spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR. Spolupráce spočívá v zajištění jejich odborníků z praxe do zkušebních komisí závěrečných zkoušek. Nejlepším absolventům jsou v Praze předány diplomy HK ČR. Škola opět obdržela Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy žáků na povolání.

Kromě již zmíněných aktivit také úspěšně pokračuje spolupráce s autory projektu Kulinářské umění panem Romanem Vaňkem a Jiřím Roithem, jejichž poznatky aplikuje naše škola do praxe v rámci pilotního ověřování. Naši žáci pod vedením svých učitelů spolupracují s řadou institucí na  Olomoucku  včetně  Olomouckého  kraje,  pro  které  připravují rauty a ochutnávky.

Štursovka spolupracuje také se zahraničními školami a vysílá žáky na mezinárodní stáže na Kypr a Slovensko. Šikovní stážisté se mohou zapojit také do aktivity Euroučeň a sdílet své zkušenosti s dalšími studenty z celé Evropy. Za vysokou úroveň projektů škola získala certifikát VET CHARTER a ocenění za kvalitní stáže v programu Leonardo da Vinci.

Škola začala spolupracovat také s kadeřnickým ateliérem Tomáše Kotlára, který patří mezi kadeřnické špičky již více než 20 let, a pod jeho vedením naši budoucí kadeřníci předvedli své umění na 1. ročníku Junior Hair Show.

Za úspěchy žáků stojí především dobří učitelé, kteří předávají žákům znalosti, podporují je a snaží se připravit je pro praktický život tak, aby naši absolventi obstáli co nejlépe. :)

Získaná ocenění