Informativní Den otevřených dveří se koná již 8. 2. od 8:00 do 16:00 | Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Projekty, stáže, exkurze

Leonardo da Vinci a Erasmus+
Arpok a Světová škola

Modernizace cukrářského praktického pracoviště a zajištění bezbariérovosti školy

Avanti a Avanti II

Digitálně a interaktivně – 3. TZ

Digitálně a interaktivně – 4. TZ

Výuka nového tisíciletí

Partnerství
Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji
subjekt: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje

Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji
subjekt: Střední odborné učiliště Litovel

Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě
subjekt: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11

 

DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁNÍ – CESTA K NOVÉ KVALIFIKACI

Naše škola je držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě, který uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility a umožňuje škole podávat zjednodušené žádosti v rámci ročních obecných výzev v programu Erasmus+.