Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Elektronická podatelna

Střední odborná škola obchodu a služeb, Štursova 14 779 00 Olomouc

 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů


1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě
(adresa je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat)

Střední odborná škola obchodu a služeb
Štursova 14
779 00 Olomouc

 

2. Úřední hodiny podatelny:
v pracovních dnech: pondělí – pátek 8.00 – 15.00
ve dnech školních prázdnin: úterý 9.00 – 11.00


3. Elektronická adresa podatelny: sekretariat@stursovka.cz 


4. Identifikátor datové schránky: q6shmn2


5. Další možnosti elektronické komunikace
Nepřipouštějí se.

 

6. Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: .txt, .htm, .html, .rtf, .pdf, .doc, .xls. V případě pochybností lze bližší informace získat prostřednictvím e-podatelny, kde odpovědní zaměstnanci zodpoví Váš dotaz ohledně akceptovatelnosti formátu datové zprávy.

 

7. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě
Jsou přijímány pouze následující technické nosiče dat: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk, USB HDD, SDkarta

 

8. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích
Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu v datové zprávě, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána. V případě známého odesílatele bude odesílatel na tuto skutečnost upozorněn.

 

9. Důsledky vad dokumentů
Vady dokumentu v analogové podobě: je neúplný nebo nečitelný.
Vady dokumentu v digitální podobě: je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není ve stanoveném datovém formátu, není uložen na definovaném přenosném nosiči dat.
Pokud lze zjistit adresu odesílatele, neprodleně bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu a stanoven další postup pro její odstranění tak, aby dokument mohl být zpracován a považován za doručený. Nepodaří-li se zjistit adresu odesílatele, nebo se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu nepodaří odstranit, dokument se stává neúčinným.


V Olomouci 1. prosince 2016