Informativní Den otevřených dveří se koná již 8. 2. od 8:00 do 16:00 | Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Dokumenty

Organizace školního roku
Školní řád
Krizový plán
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021
Zřizovací listina školy
Schválený rozpočet na rok 2022
Minimální preventivní program
Provozní řád školy
Strategie prevence školní neúspěšnosti

 

Formuláře ke stažení
Přihláška ke studiu – učební obory
Přihláška ke studiu – nástavba
Přihláška k závěrečným zkouškám
Univerzální žádost
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Vystavení náhradních dokladů
Informační dopis k vydávání průkazů ISIC
Informace o pravidlech pro užívání průkazu ISIC a zpracování osobních údajů
Žádost o vystavení průkazu ISIC
Samostatné opuštění školy žákem v případě pozitivního testu na SARS-CoV-2

 

Europassy
EDO-29-54-H_01 Cukrář (denní studium) - Angličtina
EDO-29-54-H_01 Cukrář (denní studium) - Čeština
EDO-64-41-L_51 Podnikání (denní studium) - Angličtina
EDO-64-41-L_51 Podnikání (denní studium) - Čeština
EDO-65-41-L_51 Gastronomie (denní studium) - Angličtina
EDO-65-41-L_51 Gastronomie (denní studium) - Čeština
EDO-65-51-H_01 Kuchař - číšník (denní studium) - Angličtina
EDO-65-51-H_01 Kuchař - číšník (denní studium) - Čeština
EDO-66-52-H_01 Aranžér (denní studium) - Angličtina
EDO-66-52-H_01 Aranžér (denní studium) - Čeština
EDO-66-53-H_01 Operátor skladování (denní studium) - Angličtina
EDO-66-53-H_01 Operátor skladování (denní studium) - Čeština
EDO-69-51-H_01 Kadeřník (denní studium) - Angličtina
EDO-69-51-H_01 Kadeřník (denní studium) - Čeština