Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Organizace školního roku

2022/2023

Začátek školního roku
1. září 2022

Konec I. pololetí
31. ledna 2023

Konec II. pololetí
30. června 2023

Třídní schůzky
15. listopadu 2022
18. dubna 2023

Dny otevřených dveří
8. prosince 2022 - Štursovka live – 9:00 – 17:00 s ukázkou prací žáků
8. února 2023 – Pouze informativního charakteru – 8:00 – 16:00

Termín podání přihlášek
do 1. března 2023

Přijímací zkoušky maturitních oborů
duben 2023

Náhradní termín přijímacích zkoušek maturitních oborů
květen 2023

Odborná praxe tříd
SD1.: 19. – 23. června 2023
SD2.: 21. – 25. listopadu 2022

 

Podzimní 26.10. – 27.10.2022
Vánoční 23.12.2022 – 2.1.2023
vyučování začne 3.1.2023
Pololetní 3.2.2023
Jarní 27.2. – 5.3.2023
Velikonoční 6.4.2023
Hlavní prázdniny 1.7. – 3.9.2023
vyučování začne 4.9.2023