Přehledné informace k zahájení školního roku 2023/2024 naleznete zde >>

Organizace školního roku

2023/2024

Začátek školního roku
4. 9. 2023

Konec I. pololetí
31. 1. 2024

Konec II. pololetí
28. 6. 2024

Třídní schůzky
14. 11. 2023
16. 4. 2024

Dny otevřených dveří
7. 12. 2023 - Štursovka live – 9:00 – 17:00 s ukázkou prací žáků
7. 2. 2024 – Pouze informativního charakteru – 9:00 – 16:00

Termín podání přihlášek
do 1. března 2024

Přijímací zkoušky maturitních oborů
duben 2023

Náhradní termín přijímacích zkoušek maturitních oborů
květen 2023

Odborná praxe tříd
SD1.: 19. 6. – 26. 6. 2024
SD2.: 20. 11. – 24. 11. 2023

 

Podzimní

26. 10. – 27. 10. 2023

Vánoční

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
vyučování začne 3. 1. 2024

Pololetní

2. 2. 2024

Jarní

4. 3. – 10. 3. 2024

Velikonoční

28. 3. 2024

Hlavní prázdniny

29. 6. – 1. 9. 2024
vyučování začne 2. 9. 2024