Organizace školního roku

2019/2020

Začátek školního roku
2. září 2019

Konec I. pololetí
30. ledna 2020

Konec II. pololetí
30. června 2020

Třídní schůzky
19. listopadu 2019
21. dubna 2020

Dny otevřených dveří
5. prosince 2019- Štursovka live – 9:00 – 17:00 s ukázkou prací žáků
11. února 2020 – Pouze informativního charakteru – 8:00 – 16:00

Ples
bude doplněno

Termín podání přihlášek
do 1. března 2020

Přijímací zkoušky maturitních oborů
duben 2020

Náhradní termín přijímacích zkoušek maturitních oborů
květen 2020

Odborná praxe tříd
SD1.: 21. 10. – 25. 10. 2019
SD2.: 7. 10. – 11. 10. 2019
G2.: 30.9. – 11. 10. 2019
G3.: 14.10. – 25. 10. 2019

 

Podzimní 29. říjen až 30. říjen 2019
Vánoční 23. prosinec 2019 až 3. leden 2020
vyučování začne 6. ledna 2020
Pololetní 31. leden 2020
Jarní 3. únor až 9. únor 2020
Velikonoční 9. duben až 10. duben 2020
Hlavní prázdniny 1. červenec 2020 až 31. srpen 2020
vyučování začne 1. září 2020