Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Informace pro strávníky

Přihlášení 

Na každý školní rok se vyplňuje vždy nová „Přihláška ke stravování“. Přihlášky na nový školní rok jsou přijímány vždy od 1. 6. do konce školního roku.

Odevzdáním přihlášky je strávník přihlášen k odběru stravy na následující školní rok.

Pro zajištění stravy si žák musí stravu nahlásit u vedoucí školní jídelny nebo na www.strava.cz.

Stravu je možné přihlašovat nejpozději den dopředu do 11.00 hodin.

 

Odhlášení

Stravu je možné odhlásit nejpozději den dopředu do 11.00 hodin a to u vedoucí školní jídelny osobně, na tel. čísle 585 200 221, 725 462 233, nebo na internetových stránkách www.strava.cz.

Příklad: V pátek do 11.00 hod. si můžete odhlásit stravu na pondělí. Pokud to nestihnete, tak pondělní stravu si můžete vyzvednout ve školní jídelně.

V případě onemocnění je v souladu s vyhláškou o školním stravování možno vyzvednout stravu pouze první den nemoci.

Další dny je nutné stravu odhlásit - viz Školský zákon 561/2004Sb. § 119.

Pokud si rodiče přejí obědy odebírat i v dalších dnech, bude cena oběda zahrnovat kromě finanční normy na potraviny i plné náklady na přípravu oběda.

Žáci se tak v době nemoci stanou cizími strávníky a budou oběd odebírat bez dotací za plnou cenu.

 

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Cena oběda

skupina

15 let a více

zaměstnanci

cizí strávníci

cena

49,-Kč

45,-Kč

96,-Kč


 

Placení stravného

Stravné se platí zálohově předem!!!

To znamená, že na konci měsíce musíte mít zaplaceno stravné na celý následující měsíc.

Po 20. dni v měsíci budete upozorněni na e-mail uvedený v přihlášce (pokud ho neuvedete, nemáme Vám jak dát vědět) o nezaplacení stravného na následující měsíc.

Pokud strávník stravu do daného dne nezaplatí, nebo mu nebude stržena pomocí inkasa s účtu, bude až do zaplacení blokován ze stravy.

Strava ve školní jídelně se může platit několika způsoby:

Platba v hotovosti – platbu lze provést pouze v kanceláři školní jídelny

Inkaso – Inkaso se povoluje ve prospěch účtu 107-4406810247/0100

Trvalá platba – platba se poukazuje na účet 107-4406810247/0100 pod přiděleným variabilním symbolem

 

Čipy pro strávníky

Strávníci v SOŠ obchodu a služeb se při odběru stravy prokazují čipem, který slouží k identifikaci objednané stravy. Čip je nutno zakoupit v kanceláři u účetní naší školy.

Za čip zaplatíte 200,-Kč .

Čipy se po ukončení stravování nevykupují zpět.

V případě ztráty nebo poškození je nutné toto ohlásit v kanceláři ŠJ a zakoupit čip nový.

 

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

  • Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky, kteří se stravují v jídelně je od 11.00 – 11.45 hodin. Výdej do jídlonosičů pro nemocné žáky je 11.00 -11.45 hodin.
  • Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nevydáváme.
  • ŠJ odpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání.
  • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj poskytována náhrada.

 

Důležité dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny
Váha hotových jídel
Alergeny
Pravidla pro výdej do jídlonosičů