Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Školská rada

Školská rada byla zvolena a pracuje ve složení:

 

Za zletilé žáky nebo zákonné zástupce:
Barbora Dlabajová
Jarmila Kloudová

Za pedagogické pracovníky školy:
Ing. Anna Novotná – předsedkyně
Bc. Tomáš Bahounek

 

Za zřizovatele:
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph. D.
Mgr. Roman Kupka

 

Zřizovací listina školské rady