Školská rada

Školská rada byla zvolena a pracuje ve složení

 

Za zletilé žáky nebo zákonné zástupce:
Daniel Wolf
Petr Stavěl
Ilona Mlčochová

Za pedagogické pracovníky školy:
Ing. Anna Novotná – předsedkyně
Mgr. Olga Hrabalová
Bc. Tomáš Bahounek

Za zřizovatele:
Mgr. Eva Hrušková
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph. D.
Mgr. Roman Kupka

 

Zřizovací listina školské rady