Štursovka vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení 2020/2021. Více informací zde.

Profesní kvalifikace

(závěrečná zkouška - výuční list)

Pro zájemce s alespoň základním vzděláním, kteří získali profesní kvalifikace v oboru Kuchař - číšník, (zaměření kuchař, číšník) a v oboru Cukrář nabízí škola možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat tak výuční list. Ke zkoušce je nutné podat přihlášku, předložit Osvědčení o získaných dílčích profesních kvalifikací. Pro obor kuchař je třeba úspěšně zvládnout přípravu teplých pokrmů, přípravu pokrmů studené kuchyně a přípravu minutek. Pro obor číšník jsou nutné kvalifikace se zaměřením na obsluhu hostů, jednoduchou a složitou obsluhu hostů. Cukráři potřebují kvalifikace na výrobu restauračních moučníků, jemného pečiva a výrobu dortů a zákusků.


Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí: písemná, praktická a ústní. Termíny závěrečných zkoušek stanovuje ředitel školy v souladu s platnou legislativou vždy v červnu a v září. Ke zkouškám se zájemci musí přihlásit v dostatečném předstihu, tj. nejpozději v březnu (pro červnový termín) a nejpozději v červnu (pro zářijový termín).

 

Všem zájemcům o získání výučního listu tímto způsobem jsou nabídnuty rovněž konzultace s pedagogy odborných předmětů, cizích jazyků a odborného výcviku.

 

Pokud se chcete přihlásit k závěrečné zkoušce nebo pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte:

Sylva Guziková Sedláčková zástupce ředitele, Čj, Aj 54b – 1. patro uprostřed sedlackova@stursovka.cz
Lada Jašková ved. uč. OV: kuchař, číšník, výrobce potravin, gastronomie M 42, 2. patro vpravo jaskova@stursovka.cz Každou středu 13,00 - 14,00 hod.