Informativní Den otevřených dveří se koná již 8. 2. od 8:00 do 16:00 | Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Profesní kvalifikace

(závěrečná zkouška - výuční list)

Pro zájemce s alespoň základním vzděláním, kteří získali profesní kvalifikace v oboru Kuchař - číšník, (zaměření kuchař, číšník) a v oboru Cukrář nabízí škola možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat tak výuční list. Ke zkoušce je nutné podat přihlášku, předložit Osvědčení o získaných dílčích profesních kvalifikací. Pro obor kuchař je třeba úspěšně zvládnout přípravu teplých pokrmů, přípravu pokrmů studené kuchyně a přípravu minutek. Pro obor číšník jsou nutné kvalifikace se zaměřením na obsluhu hostů, jednoduchou a složitou obsluhu hostů. Cukráři potřebují kvalifikace na výrobu restauračních moučníků, jemného pečiva a výrobu dortů a zákusků.


Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí: písemná, praktická a ústní. Termíny závěrečných zkoušek stanovuje ředitel školy v souladu s platnou legislativou vždy v červnu a v září. Ke zkouškám se zájemci musí přihlásit v dostatečném předstihu, tj. nejpozději v březnu (pro červnový termín) a nejpozději v červnu (pro zářijový termín).

 

Všem zájemcům o získání výučního listu tímto způsobem jsou nabídnuty rovněž konzultace s pedagogy odborných předmětů, cizích jazyků a odborného výcviku.

 

Pokud se chcete přihlásit k závěrečné zkoušce nebo pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte:

Sylva Guziková Sedláčková zástupce ředitele pro teoretickou výuku, statutární zástupce ředitele školy, Čj, Aj M 54b, 1. patro sedlackova@stursovka.cz kdykoliv po předchozí domluvě
Lada Jašková vedoucí učitel OV kuchař, číšník, výrobce potravin, gastronomie M 42, 2. patro jaskova@stursovka.cz kdykoliv po předchozí domluvě