Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Profesní kvalifikace

Pro plnoleté zájemce s alespoň základním vzděláním nabízí škola možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace a získání Osvědčení v oborech Kuchař – číšník (zaměření kuchař, číšník), Cukrář a Kadeřník.

 

Pokud se chcete přihlásit ke zkoušce profesní kvalifikace a získání Osvědčení nebo pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte:

Miroslava Kolářová obor kadeřník M 93, přízemí kolarova@stursovka.cz
kdykoliv po předchozí domluvě

Profesní kvalifikace

(závěrečná zkouška - výuční list)

Pro zájemce, kteří získali profesní kvalifikace v oborech Kuchař – číšník (zaměření kuchař, číšník), Cukrář a Kadeřník, nabízí škola možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat tak výuční list. Ke zkoušce je nutné podat přihlášku, předložit Osvědčení o získaných profesních kvalifikacích.

Pro obor kuchař je třeba úspěšně zvládnout přípravu teplých pokrmů, přípravu studené kuchyně a přípravu minutek.

Pro obor číšník je třeba zvládnout jednoduchou a složitou obsluhu hostů.

Pro obor cukrář je třeba zvládnout výrobu restauračních moučníků, jemného pečiva a výrobu dortů a zákusků.

Pro obor kadeřník je třeba zvládnout veškeré kadeřnické úkony dle NSK.

 

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí: písemná, praktická a ústní.

Termíny závěrečných zkoušek stanovuje ředitel školy v souladu s platnou legislativou vždy v červnu a v září.

Ke zkouškám se zájemci musí přihlásit v dostatečném předstihu, tj. nejpozději v únoru (pro červnový termín) a nejpozději v květnu (pro zářijový termín).

 

Všem zájemcům o získání výučního listu tímto způsobem jsou nabídnuty rovněž konzultace s pedagogy odborných předmětů, cizích jazyků a odborného výcviku.

 

Pokud se chcete přihlásit k závěrečné zkoušce nebo pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte:

Alexandra Herbriková zástupce ředitele pro praktické vyučování M 41, 2. patro herbrikova@stursovka.cz kdykoliv po předchozí domluvě
Lada Jašková vedoucí učitel OV, obory kuchař, číšník, výrobce potravin, gastronomie M 42, 2. patro jaskova@stursovka.cz kdykoliv po předchozí domluvě