Štursovka vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení 2020/2021. Více informací zde.

Maturitní zkoušky

Harmonogram MZ – jaro 2020
> zobrazíte kliknutím zde <

 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou částí.

Zkoušky společné části

Žák koná povinné zkoušky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky.

Zkouška z předmětu český jazyk a literatura a zkouška z předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu, písemné práce a ústní formou před zkušební maturitní komisí. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Více na www.novamaturita.cz
 

Zkoušky profilové části
Okruhy a kritéria hodnocení příslušných částí profilových zkoušek zobrazíte jejich rozkliknutím.
Při hodnocení ústních zkoušek profilové části se postupuje dle klasifikačního řádu školy, který je součástí Školního řádu.

 

Nástavbového studium – obor - Podnikání třída SD2

Předměty:
Marketing a management, Právo, Účetnictví, Ekonomika podniku
Písemná zkouška z odborných předmětů

 

Nástavbové studium – obor - Vlasová kosmetika třída VK2

Předměty:
Vlasová kosmetika, Ekonomika provozu, Zdravověda, Užité výtvarnictví, Psychologie a komunikace ve službách, Právo, Účetnictví
Písemná maturitní práce s obhajobou

 

Maturitní obor Gastronomie třída G4

Předměty:
Hotelový a restaurační a provoz, Technologie, Stolničení, Potraviny a výživa, Ekonomické předměty, Účetnictví
Praktická maturitní zkouška – kuchařská, číšnická část

 

Témata pro ústní maturitní zkoušku v anglickém jazyce Informace k seznamu literárních děl k ústní maturitní zkoušce 2019/2020

Školní seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE