Informativní Den otevřených dveří se koná již 8. 2. od 8:00 do 16:00 | Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Maturitní zkoušky

Společná část:

  1. didaktický test z Českého jazyka a literatury

  2. didaktický test z Anglického jazyka nebo Matematiky

Didaktické testy jsou vyhodnocovány Cermatem.

 

Profilová část:

  1. písemná práce a ústní zkouška z Českého jazyka a literatury
    - kritéria hodnocení

  2. písemná práce a ústní zkouška z Anglického jazyka (pokud si žák zvolí AJ)
    - kritéria hodnocení

 

Další zkoušky profilové části sestávají z odborných předmětů dle vzdělávacího obsahu:

SD2

Písemná zkouška z odborných předmětů
Ekonomika a management podniku (Ekonomika, Účetnictví, Marketing a management, Právo)

 

Profilové zkoušky jsou vyhodnocovány školou.
Pro všechny ústní zkoušky platí: 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

 

 

Témata pro ústní maturitní zkoušku v anglickém jazyce Informace k seznamu literárních děl k ústní maturitní zkoušce 2021/2022

Školní seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE

 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.