Přehledné informace k zahájení školního roku 2023/2024 naleznete zde >>

Klub rodičů a přátel školy

Ve škole aktivně pracuje Klub rodičů a přátel školy, jeho činnost řídí zvolený výbor složený ze zástupců rodičů i školy. Předsedkyní KRPŠ je Ing. Alexandra Herbriková.

Hlavní náplní tohoto klubu je především finanční pomoc žákům naší školy. Díky příspěvkům do KRPŠ můžeme žákům půjčovat učebnice, přispívat na lyžařský kurz, exkurze, přednášky, kulturní akce apod. Z KRPŠ rovněž financujeme nákup časopisů do výuky a odměny pro žáky reprezentující školu.