Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Leonardo da Vinci a Erasmus+

Itálie – 2005 – 2007
Prvním projektem v programu Leonardo da Vinci byla stáž žáků gastronomických oborů v Itálii.

Partnerskou organizací byla škola Istituto di Istruzione Superiore Pasquale Galluppi se sídlem v historickém městečku Tropea. Žáci vykonávali praxi v restauračních zařízeních La Boheme, Munizione, bar Centrale. Společně s italskými žáky připravovali pokrmy i ve školní kuchyni partnerské školy.

Protože náš první projekt byl velmi úspěšný, žáci ocenili možnost vycestovat, získat nové znalosti a osvojit si praktické dovednosti, rozhodli jsme se ve spolupráci s výše zmíněnou školou pokračovat. Stáže v letech 2005 – 2007 jsme realizovali v italské Kalábrii. Během tohoto období se zahraniční praxe účastnilo 35 žáků.

Projekty byly koncipovány jako reciproční, žáci partnerské školy vykonávali praxi na pracovištích naší školy.

 

Litva 2006 – 2007
V úspěšných stážích jsme pokračovali i v roce 2006, kdy byl schválen projekt také pro učitele odborných gastronomických předmětů. Učitelé odjeli na týdenní stáž do litevské Klaipedy. Partnerskou školou byla Klaipedos Paslaugu ir Verslo Mokykla, jednalo se o školu podobného zaměření jako naše.

Pedagogové se účastnili seminářů, které byly zaměřeny na nové výukové metody, prohlédli si pracoviště odborného výcviku, třídy a odborné učebny. Kolegové přijímající organizace zařídili také exkurzi do pivovaru s odborným výkladem.

Rovněž litevští pedagogové navštívili dvakrát naši školu v rámci programu LdV pro skupinu VETPRO. Stáže se účastnili učitelé odborných předmětů a odborného výcviku.

V následujícím roce jsme také realizovali stáž pro 8 žáků pekařského a cukrářského oboru. Žáci se učili vyrábět tradiční litevské dezerty, pekli různé druhy pečiva a zaměřili se i na úpravy zdobení zákusků a dortů.

Ve volném čase navštívili národní park, delfinárium, muzeum mořských živočichů. Ke konci pobytu se také koupali v moři, byť voda nebyla nejteplejší☺.

Stáže v Litvě byly úspěšné, litevští žáci s pedagogickým dozorem navštívili naši školu a pracovali na smluvních pracovištích školy.

V roce 2007 jsme rovněž podpořili spolupráci s litevskou školou dalším projektem pro učitele odborného vzdělávání, kteří se zaměřili na rozšíření odborných znalostí, vyměňovali si zkušenosti s litevskými kolegy, diskutovali o vhodných metodách výuky, motivačních prostředcích.

 

Francie 2007
Dalším úspěšným projektem byl projekt ve Francii, který byl vypracován pro 12 žáků tříletých učebních oborů Kuchař, Číšník.

Stážisti vycestovali do Vannes v Bretani, kde pracovali v gastronomických provozovnách.

Projekt byl zaměřen především na osvojení praktických dovedností při přípravách pokrmů francouzské, resp. bretaňské kuchyně.

Součástí byla i společná práce našich a francouzských studentů – obě skupiny připravovaly pokrmy obou zemí.

Žáci francouzské školy nás navštívili také v rámci projektu LdV. Francouzský projekt byl vypracován pro obory Kuchař, Číšník.

 

Kypr 2009 – dosud
Od našeho italského partnera jsme získali kontakt na školu B´ Technical School se sídlem v Nicosii. Od roku 2009 jsme začali realizovat stáže v kyperské Larnace. První stáže byly v programu Leonardo da Vinci, v roce 2004 jsme se zapojili do programu Erasmus+ a od tohoto roku byly všechny stáže připravovány v tomto programu.

Během let 2009 – 2016 se stáží na Kypru zúčastnilo celkem 103 žáků, z nichž 3 stážisté vyjeli dvakrát. Projekty byly určeny pro žáky gastronomických oborů, kteří vykonávali praxi v restauračních zařízeních a hotelových komplexech (vždy se jednalo o smluvní pracoviště partnerské školy) v Larnace. V průběhu tohoto období jsme navázali spolupráci s dalšími subjekty na Kypru a spolupráci jsme postupně rozšiřovali i pro další obory. Žáci se učili připravovat pokrmy tradiční kyperské kuchyně (souvlaki, stifado, meat balls, musaka, afelia, meze a mnoho dalších), číšníci a servírky obsluhovali hosty v mezinárodním prostředí, část jejich praxe byla zaměřena na přípravu kyperských dezertů , míšených nápojů a správnou přípravu kávových nápojů, které jsou na Kypru velmi populární. Ve volném čase stážisté poznávali pamětihodnosti Kypru, koupali se v moři, navštívili Ayia Napu, Nicosii, Limassol, Hala Sultan Tekke.

V roce 2017 jsme poprvé zpracovali projekt i pro kadeřnický obor, v tomto roce se stáže účastnilo 20 žáků, tj. 12 žáků gastronomických oborů a 8 žáků kadeřnického oboru. Kadeřníci se učili techniky splétání a zaplétání vlasů, účastnili se i školní výuky. V tomto roce byla plánovaná stáž také pro učitelku odborného výcviku, která se zdokonalovala v praktických dovednostech, aktivita byla zaměřena na úpravu vousů a plnovousů, pánské stříhací techniky.

Podařilo se nám navázat spolupráci s dalšími školami na Kypru, proto v roce 2018 jsme stáže rozšířili i pro cukrářský obor, v roce 2018 plánujeme stáž pro 2 studentky 2. ročníku, které budou pracovat v cukrářské provozovně v Larnace. Na podzim 2018 se stáže zúčastní celkem 13 studentů, z nichž 1 student oboru Vlasová kosmetika absolvuje dlouhodobou stáž (3 měsíční). I v tomto projektu je plánovaná aktivita VET STA pro učitelku odborného výcviku, která se zaměří na přípravu jemného pečiva, které je na Kypru velmi oblíbené.

Od roku 2014 škola využívá systém ECVET pro zahraniční stáže. Doprovodné osoby ve spolupráci s partnerskými organizacemi definují počet a obsah jednotek výsledků učení, připravují kritéria hodnocení ve spolupráci s vedoucími učitelkami odborného výcviku.

Žáci a studenti kyperských škol vykonávají praxi v našem školním kadeřnictví a v hotelových provozech v Olomouci.

 

Slovensko 2018 – dosud
V roce 2017 jsme začali spolupracovat s dalším zahraničním partnerem, v následujícím roce jsme vypracovali projekt na Slovensko. Žáci kadeřnických oborů (tříletého učebního a maturitního nástavbového - Vlasová kosmetika) odcestovali v lednu 2019 do Košic.

Stáž byla opět hrazena z prostředků EU a realizována v programu Erasmus+. Žáci se v praktickém výcviku zaměřili na tvorbu denních a koktejlových účesů. Součástí pracovního programy byly i vzdělávací aktivity ve Vogue Academy, kde se stážisté účastnili odborných seminářů a workshopů.

Učitelky, které stáž absolvovaly (VET STA), prováděly stínování v hodinách praktického a teoretického vyučování, pracovaly společně s místními učiteli odborného výcviku ve školním kadeřnictví. Zaměřily se především na úpravy vlasů, techniky stříhání, používání kadeřnických ozdob, jejich zakomponování do vytvořených účesů.

Velmi dobře byly hodnoceny i mimopracovní aktivity, zejména návštěva kadeřnického salonu L. Očenáše, dvojnásobného mistra světa v účesové tvorbě, který je bývalým žákem naší partnerské školy.

Projekt byl dobře hodnocen nejen stážisty, ale i vedením košické školy, která vysílá své student do naší školy.