Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Štursovka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení 2021/2022

08.07.2021

Zobrazit kritéria přijímacího řízení >>

 

 

Přehledné informace k 3. kolu přijímacímu řízení pro obory:
29-54-H/01 Cukrář – 8 volných míst
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník – 4 volná místa
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař – 7 volných míst
66-53-H/01 Operátor skladování – 4 volná místa

    • přihlášku můžete stáhnout na webu Ministerstva školství a na našem webu
        ◦ pro učební obory www.msmt.cz/file/54094 | www.stursovka.cz/obory/prihlaska-ke-studiu-ucebni-obory.pdf

    • přihlášku vyplňte čitelně tiskacím písmem; nezapomeňte uvést platné telefonní číslo a e-mailovou adresu.
    • Přihlášky budou přijímány od 8. 7. 2021 do naplnění kapacity oborů.
    • V přihlášce uvedete, případně doložíte ověřené kopie vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy
    • ŠPZ se nekonají
   vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
    • žák, případně jeho zákonný zástupce musí odevzdat zápisový lístek
    • Uchazeč může zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení vzít zpět pouze v případě, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu, nebo pokud byl přijat na odvolání.


V případě dalších dotazů volejte na tel. číslo 585 200 230 nebo 603 378 287.