Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Výuka odborného výcviku od 26. 4. 2021

21.04.2021

Od 26. 4. 2021 je umožněna žákům výuka odborného výcviku prezenčním způsobem.

Podrobné informace sdělí učitelé odborného výcviku prostřednictvím Teams, elektronické ŽK.

V případě dotazů kontaktuje Bc. M. Kolářovou, L. Jaškovou, D. Urdovou.

 

Podmínky výuky OV:

  • žáci jsou povinni se testovat (ve škole),

  • nebo doložit doklad o negativním testu ne starší než 7 dnů,

  • nebo doložit doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid 19 (je nutné, aby od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů)

Žáci nesmí být v karanténě, izolaci a nesmí se u nich projevovat infekční příznaky (zvýšená teplota, kašel, bolesti hlavy…)

Žáci jsou povinni mít nasazeny chirurgické roušky nebo respirátory, dodržovat hygienická pravidla, důsledně dodržovat pokyny vyučujících.

 

Testování ve škole:

  • testování bude probíhat ve škole v určené učebně

  • dozor vyučujícího

  • v případě pozitivního testu bude nezletilý žák umístěn na izolační místnost (pokud nebude mít potvrzení zákonného zástupce, že může opustit budovu školy sám); škola bude kontaktovat zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne

  • pozitivně testovaný žák bude poučen o dalším postupu (tj. kontaktovat svého lékaře a řídit se jeho pokyny)

  • v případě pozitivního testu nezletilý žák opustí ihned budovy školy (pokud doloží potvrzení zákonného zástupce, že může opustit budovu školy sám)

  • v případě pozitivního testu zletilý žák opustí ihned budovy školy

Potvrzení zákonného zástupce o opuštění budovy školy zobrazíte zde.

 

Doporučení:

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby výše uvedený Písemný souhlas vyplnili předem a předali svým dětem.