Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výuka odborného výcviku od 26. 4. 2021

21.04.2021

Od 26. 4. 2021 je umožněna žákům výuka odborného výcviku prezenčním způsobem.

Podrobné informace sdělí učitelé odborného výcviku prostřednictvím Teams, elektronické ŽK.

V případě dotazů kontaktuje Bc. M. Kolářovou, L. Jaškovou, D. Urdovou.

 

Podmínky výuky OV:

  • žáci jsou povinni se testovat (ve škole),

  • nebo doložit doklad o negativním testu ne starší než 7 dnů,

  • nebo doložit doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid 19 (je nutné, aby od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů)

Žáci nesmí být v karanténě, izolaci a nesmí se u nich projevovat infekční příznaky (zvýšená teplota, kašel, bolesti hlavy…)

Žáci jsou povinni mít nasazeny chirurgické roušky nebo respirátory, dodržovat hygienická pravidla, důsledně dodržovat pokyny vyučujících.

 

Testování ve škole:

  • testování bude probíhat ve škole v určené učebně

  • dozor vyučujícího

  • v případě pozitivního testu bude nezletilý žák umístěn na izolační místnost (pokud nebude mít potvrzení zákonného zástupce, že může opustit budovu školy sám); škola bude kontaktovat zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne

  • pozitivně testovaný žák bude poučen o dalším postupu (tj. kontaktovat svého lékaře a řídit se jeho pokyny)

  • v případě pozitivního testu nezletilý žák opustí ihned budovy školy (pokud doloží potvrzení zákonného zástupce, že může opustit budovu školy sám)

  • v případě pozitivního testu zletilý žák opustí ihned budovy školy

Potvrzení zákonného zástupce o opuštění budovy školy zobrazíte zde.

 

Doporučení:

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby výše uvedený Písemný souhlas vyplnili předem a předali svým dětem.