Ani kovid nás nezastavil: Ze Dne otevřených dveří jsme udělali Den otevřené obrazovky | MRKNĚTE NA TO >>
Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Seznam nevyučovaných předmětů ve 2. pololetí školního roku 2020/21

05.02.2021

Platí pouze pro závěrečné ročníky (tj. pro třídy SD2, G4, C3, KU3, KD3, OS3, AR3)


 

Ředitel školy rozhodl, že ve 2. pololetí 2020/21 nebudou vyučovány níže uvedené předměty v závěrečných (tj. končících) ročnících; v těchto předmětech nebudou žáci klasifikováni ani jinak hodnoceni.


 

Tříleté učební obory – 3. ročník:

ON, TV, CH, PrP, NJ (2. cizí jazyk), PrKo, PEK, ČJ, SV

Upozornění: POUZE pro obor OS se nebude konat výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka bude primárně zaměřena na odbornou terminologii, jejíž znalost je nutná k úspěšnému zvládnutí ZZ.

Výuka matematiky bude primárně zaměřena na výpočty, převody jednotek apod., které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí ZZ.


 

Maturitní obory – SD2, G4:

NJ (2. cizí jazyk), PEK, PrP, TV, ON