Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Štursovka vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

08.06.2021

Zobrazit kritéria přijímacího řízení >>

 

 

Přehledné informace ke 2. kolu přijímacímu řízení pro obory:

29-54-H/01 Cukrář – 10 volných míst

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník – 11 volných míst

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař – 25 volných míst

66-53-H/01 Operátor skladování – 4 volná místa

66-52-H/01 Aranžér a propagační výtvarník – 3 volná místa

66-51-H/01 Prodavač – 3 volná místa

 


 

  • přihlášku vyplňte čitelně tiskacím písmem; nezapomeňte uvést platné telefonní číslo a e-mailovou adresu

  • termín podání přihlášky je do 16. 6. 2021 (v tento den můžete naposledy přinést přihlášku osobně do školy; příp. podat na poště – rozhodující je datum poštovního razítka)

  • v přihlášce uvedete, případně doložíte ověřené kopie vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy

  • ŠPZ se nekonají

  • vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

  • seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů bude zveřejněn 22. 6. 2021 nejméně po dobu 15 dnů na našem webu a na úřední desce školy. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené a běží lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (tj. nejpozději do 8. 7. 2021 musí žák, případně jeho zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek; případně poslat poštou – rozhodující je datum poštovního razítka)

  • rozhodnutí o nepřijetí bude odesíláno doporučeně poštou a uloženo 10 dnů. Pokud si dopis nevyzvednete, je posledním dnem této lhůty považován za doručený a běží lhůta na podání odvolání

  • odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, můžete podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí

  • Uchazeč může zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení vzít zpět pouze v případě, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu, nebo pokud byl přijat na odvolání.

 

V případě dalších dotazů volejte na tel. číslo 585 200 230 nebo 603 378 287.