Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Distanční vzdělávání

09.10.2020

Od 12.10.2020 škola přechází na distanční vzdělávání (výuka na dálku) – týká se výuky teoretických předmětů.

Organizace distanční výuky – platí pro teorii:

  • bude probíhat on line, případně off line

  • on line výuka - budou využívány následující platformy – Teams, třídní e maily, Komens – program Bakaláři, případně facebook, skype

  • žáci obdrželi přihlašovací údaje s návodem pro přihlášení do Teams (případně jim tyto údaje budou zaslány e mailem, přes Komens); v případě problémů budou žáci kontaktovat svého třídního učitele

  • off line výuka – žáci, kteří nemají k dispozici potřebnou výpočetní techniku, připojení na internet, si budou vyzvedávat materiály a úkoly v tištěné podobě vždy v pátky od 10.00 – 10.30 hodin v budově školy (pokud se nedomluví s vyučujícími jinak)


 

Upozornění:

Výuka na dálku je povinná pro všechny žáky – viz Školní řád (Dodatek ke ŠŘ):

Tento způsob vzdělávání je povinný, žáci plní úkoly dle požadavků vyučujících a jsou klasifikováni v souladu se Školním řádem SOŠOS, Olomouc, Štursova 14. Pro omlouvání absence v případě distančního vzdělávání platí pravidla uvedená ve Školním řádu SOŠOS, Olomouc, Štursova 14 ze dne 1. 9. 2019.


 


 

Organizace odborného výcviku:

  • bude realizován v omezeném režimu

  • informace podají jednotliví učitelé odborného výcviku


 

Výuka ve výše zmíněném režimu bude probíhat od 12. 10. 2020 – 23. 10. 2020. Podle usnesení vlády č. 1 ze dne 8. 10. 2020 je ve dnech 26. – 27. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání, což znamená, že v těchto dnech nebude probíhat distanční výuka. Tyto dny jsou stanoveny jako dny volna.

Předpokládáme, že výuka prezenční formou bude probíhat od 2. 11. 2020. Případné změny budeme monitorovat a aktuální informace budou zveřejněny na našich webových stránkách v sekci Aktuality.


 

Úřední hodiny:

Sekretariát 8.00 – 12.00 hodin

Ekonomické oddělení 8.00 – 12.00 hodin