Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

22.04.2022

Učební obory

  • Přijatým uchazečům bude zaslán poštou obyčejný dopis s informacemi k přijetí a zahájení školního roku. V případě, že budete chtít nastoupit na zvolený obor, přiložené vyplněné dokumenty obratem doručte do školy spolu se zápisovým lístkem.
  • Nepřijatým uchazečům a zákonným zástupcům bude zasáno poštou doporučeně do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. UPOZORNĚNÍ – odvolání můžete podat až po převzetí rozhodnutí na poště!

 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení jednotlivých oborů, u kterých se nekonala přijímací zkouška ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE.

 

Seznam uchazečů přijatých v prvním kole přijímacího řízení do oboru (zobrazíte vždy kliknutím na daný obor):

29-54-H/01 Cukrář

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař

66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a propagační výtvarník

66-53-H/01 Operátor skladování

69-51-H/01 Kadeřník

66-51-H/01 Prodavač

Nástavbové studium Podnikání

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 6. 5. 2022) ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Uchazeč může zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení vzít zpět pouze v případě, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu, nebo pokud byl přijat na odvolání.

 

Doplňující dokumenty (zobrazíte vždy kliknutím na název dokumentu):

Vzor odvolání

Návratka

Přihláška ke stravování

Žádost o vystavení ISIC průkazu

Informace k vydání ISIC průkazu