Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – nástavbové studium Podnikání

29.04.2022

Nástavbové studium

  • přijatým uchazečům bude zaslán poštou dopis s informacemi k přijetí a zahájení školního roku. V případě, že budete chtít nastoupit na zvolený obor, přiložené dokumenty obratem doručte do školy (u nástavbového studia se zápisový lístek neodevzdává)
  • nepřijatým uchazečům a zákonným zástupcům bude zasáno poštou doporučeně do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. UPOZORNĚNÍ – odvolání můžete podat až po převzetí rozhodnutí na poště!

 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení oboru, u kterého se konala přijímací zkouška ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE.

 

Seznam uchazečů, přijatých v prvním kole přijímacího řízení do oboru:

64-41-L/51 Podnikání - nástavbové studium