Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

19.05.2021

Učební obory

  • přijatým uchazečům bude zaslán poštou dopis s informacemi k přijetí a zahájení školního roku. V případě, že budete chtít nastoupit na zvolený obor, přiložené dokumenty obratem doručte do školy spolu se zápisovým lístkem
  • nepřijatým uchazečům bude zasáno poštou doporučeně do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí

 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení jednotlivých oborů, u kterých se nekonala přijímací zkouška ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE.

 

Seznam uchazečů, přijatých v prvním kole přijímacího řízení do oboru:

29-54-H/01 Cukrář | ZOBRAZIT SEZNAM

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník | ZOBRAZIT SEZNAM

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař | ZOBRAZIT SEZNAM

66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a propagační výtvarník | ZOBRAZIT SEZNAM

66-53-H/01 Operátor skladování | ZOBRAZIT SEZNAM

69-51-H/01 Kadeřník | ZOBRAZIT SEZNAM

66-51-H/01 Prodavač | ZOBRAZIT SEZNAM

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 2. 6. 2021) ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Uchazeč může zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení vzít zpět pouze v případě, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu, nebo pokud byl přijat na odvolání.

 

Nástavbové studium

  • přijatým uchazečům bude zaslán poštou dopis s informacemi k přijetí a zahájení školního roku. V případě, že budete chtít nastoupit na zvolený obor, přiložené dokumenty obratem doručte do školy (u nástavbového studia se zápisový lístek neodevzdává)
  • nepřijatým uchazečům bude zasáno poštou doporučeně do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí

 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení oboru, u kterého se konala přijímací zkouška ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE.

 

Seznam uchazečů, přijatých v prvním kole přijímacího řízení do oboru:

64-41-L/51 Podnikání - nástavbové studium | ZOBRAZIT SEZNAM

 

Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu zobrazíte kliknutím zde.