Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

23.01.2024

Přehledné informace k 1. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Kritéria přijímacího řízení ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE >>

 

Informace k novému systému přijímacího řízení doporučujeme sledovat zde >>

 

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme tyto obory:

Učební, zakončené výučním listem
29-54-H/01 Cukrář | 30 žáků
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník | 15 žáků
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař | 15 žáků
66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a propagační výtvarník | 30 žáků
66-53-H/01 Operátor skladování | 15 žáků
69-51-H/01 Kadeřník | 30 žáků
66-51-H/01 Prodavač | 15 žáků

Maturitní, zakončené maturitní zkouškou
65-41-L/01 Gastronomie | 30 žáků
64-41-L/51 Podnikání – denní nástavbové studium | 30 žáků

 

1.  2. 2024 - 20. 2. 2024 - termín podání přihlášky

Přihlášku můžete podat kdykoliv v tomto termínu.
(20. 2. 2024 můžete naposledy přinést přihlášku osobně do školy, na www.dipsy.cz, příp. podat na poště – rozhodující je datum poštovního razítka)

 

15. 5. 2024 – zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
na našem webu, na úřední desce školy a na www.dipsy.cz. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se nezasílá.

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazeče můžete podat do 3 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu, nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy, protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

Vzdání se práva na přijetí – uchazeč může využít (písemná forma řediteli), ale zaniká mu nárok na jakékoliv místo v 1. kole.

 

 

Učební obory

Možnost podání max. 3 přihlášek.
3 způsoby podání přihlášky – elektronicky, výpisem ze systému, papírově – viz odkaz výše.

Určení priority zvolených oborů:

 • na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole
 • na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě
 • na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Na všech třech přihláškách musí být školy zapsané ve stejném pořadí.
Uchazeč může být přijat jen do jednoho oboru vzdělávání.
Bez přijímacích zkoušek.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • Kopie vysvědčení nebo potvrzení od základní školy s QR kódem z 1.  a 2. pololetí 8. třídy, a 1. pololetí 9. třídy základní školy – jako samostatná příloha přihlášky.
 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti - jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se v přihlášce). Viz níže.

 

 

Gastronomie
Možnost podání max. 3 přihlášek.
3 způsoby podání přihlášky – elektronicky, výpisem ze systému, papírově – viz odkaz výše.

Určení priority zvolených oborů:

 • na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole
 • na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě
 • na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Na všech třech přihláškách musí být školy zapsané ve stejném pořadí.
Uchazeč může být přijat jen do jednoho oboru vzdělávání.
Školní přijímací zkoušky se nekonají.
Jednotná přijímací zkouška se koná. Skládá se z didaktického písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z Matematiky v délce 70 minut. 
Řádné termíny JPZ:     1. termín 12. 4. 2024        2. termín 15. 4. 2024
Náhradní termíny JPZ:    1. termín 29. 4. 2024     2. termín 30. 4. 2024 
Uchazeč má dva pokusy JPZ (i když se hlásí pouze na jeden obor s maturitní zkouškou)
Pozvánky k JPZ posílá ředitel školy 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy)

Povinné přílohy k přihlášce:

 • Kopie vysvědčení nebo potvrzení od základní školy s QR kódem z 1.  a 2. pololetí 8. třídy, a 1. pololetí 9. třídy základní školy – jako samostatná příloha přihlášky.
 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti - jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se v přihlášce). Viz níže.

 

 

Nástavbové studium
Možnost podání max. 3 přihlášek.
3 způsoby podání přihlášky – elektronicky, výpisem ze systému, papírově – viz odkaz výše.

Určení priority zvolených oborů:

 • na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole
 • na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě
 • na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Na všech třech přihláškách musí být školy zapsané ve stejném pořadí.
Uchazeč může být přijat jen do jednoho oboru vzdělávání.
Školní přijímací zkoušky se nekonají.
Jednotná přijímací zkouška se koná. Skládá se z didaktického písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z Matematiky v délce 70 minut. 
Řádné termíny JPZ: 1. termín 12. 4. 2024 | 2. termín 15. 4. 2024
Náhradní termíny JPZ: | 1. termín 29. 4. 2024 | 2. termín 30. 4. 2024 
Uchazeč má dva pokusy JPZ (i když se hlásí pouze na jeden obor s maturitní zkouškou)
Pozvánky k JPZ posílá ředitel školy 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy)
Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti není požadováno.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • Kopie vysvědčení nebo potvrzení střední školy s QR kódem z 2. pololetí 1. ročníku, 2.  pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku střední školy – jako samostatná příloha přihlášky.

 

 

V případě dalších dotazů:
Eva Páleníková, tel. číslo 585 200 230 nebo 603 378 287.
Podání přihlášek v kanceláři č. 54

 

Upozornění – pátek 2. 2. 2024 – pololetní prázdniny – škola bude uzavřena. Papírovou přihlášku je možné vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy, případně přinést od 5. 2. 2024 osobně do kanceláře.

 

Seznam příloh:
Přihláška ke studiu
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou

 

Testová zadání jednotné přijímací zkoušky k procvičování zde >>