Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výuka od 24. 5. 2021

19.05.2021

Vedení školy oznamuje, že od 24. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka i pro teorii. To znamená, že všichni žáci všech ročníků se vracejí do školy za následujících podmínek:

 • žáci jsou povinni se testovat (1x týdně) - bude prováděno ve škole během 1. vyučovací hodiny,
 • nebo doložit doklad o negativním testu ne starší než 7 dnů,
 • nebo doložit doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid 19 (je nutné, aby od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů),
 • nebo doložit Certifikát o očkování;
 • žáci nebudou používat šatny, nebudou se přezouvat, nebudou odkládat věci v šatnách;
 • výuka TV bude v případě příznivého počasí probíhat venku; v případě nepříznivého počasí ve třídě

 

Žáci nesmí být v karanténě, izolaci a nesmí se u nich projevovat infekční příznaky (zvýšená teplota, kašel, bolesti hlavy, aj.).

Žáci jsou povinni mít nasazeny chirurgické roušky nebo respirátory, dodržovat hygienická pravidla, důsledně dodržovat pokyny vyučujících.

 

Poznámky:

 • pro žáky posledních ročníků zůstává v platnosti seznam nevyučovaných předmětů (viz Aktuality – Seznam nevyučovaných předmětů ve 2. pololetí 2020/21 ze dne 5. 2. 2021);
 • žáci, kteří nepřijdou včas na 1. vyučovací hodinu (zpožděný spoj, lékař atd.), ale přijdou až po 1. vyučovací hodině, nepůjdou do třídy, ale k ZŘ – 1. patro;
 • v případě pozitivního testu (testování ve škole antigenními testy) bude nezletilý žák umístěn na izolační místnost (pokud nebude mít potvrzení zákonného zástupce, že může opustit budovu školy sám); škola bude kontaktovat zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne
 • pozitivně testovaný žák bude poučen o dalším postupu (tj. kontaktovat svého lékaře a řídit se jeho pokyny);
 • v případě pozitivního testu nezletilý žák opustí ihned budovy školy - (pokud doloží potvrzení zákonného zástupce, že může opustit budovu školy sám);
 • v případě pozitivního testu zletilý žák opustí ihned budovy školy;
 • výuka OV probíhá dle pokynů UOV


Potvrzení zákonného zástupce o opuštění budovy školy – viz Škola – Dokumenty – Formuláře ke stažení – Písemný souhlas zákonného zástupce


Doporučení:
Doporučujeme zákonným zástupcům, aby výše uvedený Písemný souhlas vyplnili předem a předali svým dětem.