Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ivana Týřová

Obor: sekretariát
Místnost: M 55, 1. patro
Email: sekretariat@stursovka.cz
Telefon: 585 200 211
Mobilní telefon: 775 887 595