Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

04.07.2024

Přehledné informace k 3. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

 

Kritéria 3. kola přijímacího řízení zobrazíte kliknutím zde

 

Ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 nabízíme tyto obory:

Maturitní, zakončené maturitní zkouškou

65-41-L/01 Gastronomie 13 volných míst
 

do 31. 7. 2024 - termín podání přihlášky

Přihlášku můžete podat v úředních hodinách školy, tj vždy ve středu od 9:00 do 11:00 hod. (kromě 24. 7. 2024, škola bude uzavřena)

 

Gastronomie

  • podání přihlášky pouze na tiskopisu

  • Uchazeč písemně potvrdí zájem

  • Do 3. kola přijímacího řízení se může přihlásit i ten uchazeč, který nekonal jednotné přijímací zkoušky v 1. kole.

 

Povinné přílohy k přihlášce:

  • Kopie vysvědčení nebo potvrzení od základní školy s QR kódem z 1.  a 2. pololetí 8. třídy, a 1. pololetí 9. třídy základní školy – jako samostatná příloha přihlášky.

  • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti - jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se v přihlášce). Viz níže.

 

V případě dalších dotazů:

Eva Páleníková, tel. číslo 585 200 230 nebo 603 378 287. e-mail: palenikova@stursovka.cz

Podání přihlášek v kanceláři č. 54

 

Seznam příloh: