Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Inspirace v zahraničí

04.06.2024

Mobility nejsou určeny pouze žákům, ale i učitelé se vzdělávají u našich zahraničních partnerů. Do partnerské školy na Kypru vycestovali 3 učitelé, kteří stínovali práci svých larnackých kolegů. Zaměřili na přípravu žáků k závěrečným zkouškám, povinnou dokumentaci, srovnávali jednotlivé části závěrečných zkoušek a práci učitele se žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Pan Petera se zajímal o tvorbu úvazků, rozvrhů, dělení studentů do skupin dle závazného pokynu ministerstva. Seznámil se s PC softwarem  Avagio, který porovnal s našimi Bakaláři. Ocenil, že všechny státní školy používají jednotný PC systém, za jehož podporu neplatí – financuje ministerstvo školství. Naši učitelé byli překvapeni výší úvazků jednotlivých učitelů. Začínající učitel má přímou pedagogickou činnost 24 hodin; s přibývajícím věkem se úvazek snižuje. Stejně tak se snižuje, pokud jste třídním učitelem, předsedou metodické nebo předmětové komise.

Samozřejmě že i během této mobility učitelé využili svůj volný čas k prohlídce hlavního města Nicosie, v Limassolu obdivovali nádherný přístav a pochutnávali si na kyperských specialitách.

Další učitelé vycestovali do Prievidze, kde stínovali práci slovenských učitelů. Paní Svobodová se zajímala především o činnosti třídního učitele, vedení třídních knih a povinné dokumentace. Se slovenskou kolegyní diskutovaly výhody a nevýhody klasického hodnocení známkami a slovního hodnocení. Naší stážistce se velmi líbil motivační přístup ke studentům, kteří mají problémy s výukou, nezvládají učivo.

Učitelé odborného výcviku spolupracovali s učiteli prievidzské školy, vyměňovali si zkušenosti, předávali informace, sdíleli příklady dobré praxe.  Zajímali se o školní řád, zejména body, které souvisejí s omlouváním absence. Obě školy se potýkají s neomluvenou absencí, což vede k výchovným opatřením. Příprava k závěrečným zkouškám byla nedílnou součástí stínování. Závěrečné zkoušky na Slovensku neprobíhají u některých oborů podle jednotného zadání, součástí ZZ není u některých oborů ani Samostatná odborná práce, což učitelům i žákům dává větší časový prostor k přípravě ostatních částí ZZ.

I na Slovensku měli učitelé naplánované volnočasové aktivity, procestovali okolí Prievidze, zajímali se o pamětihodnosti, kulturu a historii daného regionu.

Všichni účastníci se vrátili spokojení, zdokonalili se v jazykových dovednostech, získali cenné informace a nové kontakty.

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Galerie