Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Upozornění pro žáky 3. ročníků

21.05.2024

Vedení školy upozorňuje, že neklasifikovaní žáci třetích ročníků ve 2. pololetí 2023/24 budou konat zkoušky v náhradním termínu v měsíci červnu 2024, nebude-li na Výpisu z vysvědčení uvedeno jinak. V případě, že žák má konat opravnou zkoušku a požádá písemně o její vykonání v měsíci červnu, bude mu ředitelem školy vyhověno. Pokud žák nepožádá o červnový termín opravné zkoušky, bude ji konat v srpnu 2024. Nevyzvednuté Výpisy z vysvědčení NEBUDOU zasílány poštou, žáci jsou povinni si zjistit termín zkoušek u třídních učitelů.