Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

20.05.2024

Přehledné informace ke 2. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

 

Informace k novému systému přijímacího řízení doporučujeme sledovat na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení zobrazíte kliknutím zde.

 

Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 nabízíme tyto obory:

Učební, zakončené výučním listem:

69-51-H/01 Kadeřník 1 volné místo
66-51-H/01 Prodavač 5 volných míst

 

Maturitní, zakončené maturitní zkouškou

65-41-L/01 Gastronomie 21 volných míst
 

21. 5. 2024 - 24. 5. 2024 - termín podání přihlášky

Přihlášku můžete podat kdykoliv v tomto termínu.

(24. 5. 2024 můžete naposledy přinést přihlášku osobně do školy, na www.dipsy.cz, příp. podat na poště – rozhodující je datum poštovního razítka)

 

21. 6. 2024zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

na www.stursovka.cz, na úřední desce školy a na www.dipsy.cz. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se nezasílá.

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazeče můžete podat do 3 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu, nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy, protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.


 

Vzdání se práva na přijetí – uchazeč může využít (písemná forma řediteli), ale zaniká mu nárok na jakékoliv místo ve 2. kole.

 

Učební obory

 • Možnost podání max. 3 přihlášek.

 • 3 způsoby podání přihlášky – elektronicky, výpisem ze systému, papírově – viz odkaz výše.

 • Určení priority zvolených oborů:

 • na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole

 • na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě

 • na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

 • Na všech třech přihláškách musí být školy zapsané ve stejném pořadí.

 • Uchazeč může být přijat jen do jednoho oboru vzdělávání.

 • Bez přijímacích zkoušek.

 

Povinné přílohy k přihlášce:

 • Kopie vysvědčení nebo potvrzení od základní školy s QR kódem z 1.  a 2. pololetí 8. třídy, a 1. pololetí 9. třídy základní školy – jako samostatná příloha přihlášky.

 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti - jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se v přihlášce). Viz níže.

 

Gastronomie

 • Možnost podání max. 3 přihlášek.

 • 3 způsoby podání přihlášky – elektronicky, výpisem ze systému, papírově – viz odkaz výše.

 • Určení priority zvolených oborů:

 • na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole

 • na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě

 • na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

 • Na všech třech přihláškách musí být školy zapsané ve stejném pořadí.

 • Uchazeč může být přijat jen do jednoho oboru vzdělávání.

 • Školní přijímací zkoušky se nekonají.

 • Jednotná přijímací zkouška se ve 2. kole nekoná.

 • Do 2. kola přijímacího řízení se může přihlásit jen ten uchazeč, který vykonal jednotné přijímací zkoušky v 1. kole.

 

Povinné přílohy k přihlášce:

 • Kopie vysvědčení nebo potvrzení od základní školy s QR kódem z 1.  a 2. pololetí 8. třídy, a 1. pololetí 9. třídy základní školy – jako samostatná příloha přihlášky.

 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti - jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se v přihlášce). Viz níže.

 

 

V případě dalších dotazů:

Eva Páleníková, tel. číslo 585 200 230 nebo 603 378 287. e-mail: palenikova@stursovka.cz

Podání přihlášek v kanceláři č. 54

 

Seznam příloh: