Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Holubi a Štursovka opět v akci

26.04.2024

Štursovka každoročně prezentuje aktivity v projektech Erasmus+, EuroApprentices a Světová škola ve Smetanových sadech v Olomouci. Ani letos tomu nebylo jinak, bohužel aprílové počasí nám moc nepřálo. Nejsme ale z cukru, tak nás nepříznivé počasí ani moc nerozhodilo. Prostě jsme pořádně oblékli a vyrazili do parku prezentovat aktivity školy široké veřejnosti.

Do akce byli zapojeni šikovní noví i „staří“ Euroučni, bývalí stážisté mezinárodních stáží a další žáci, kteří se podíleli na aktivitách projektu Světové školy.

Tobiáš Moudrý, Michal Dzurik, Kača Zmijková i Doleželová, Tereza Střídová sdíleli své zážitky z mobilit, kterých se účastnili (Kypr, Slovensko). Měli připravené prezentace i občerstvení s kyperským nádechem.

Protože jsou naši Euroučni velmi aktivní, účastnili se rovněž národního setkání v Praze, které se konalo 15. – 16. 3. 2024. Během 2 dnů se seznámili s dalšími stážisty z celé České republiky, účastnili se besed a workshopů, probírali společně pozitiva a negativa stáží, ocenili přístup pracovníků Domu zahraniční spolupráce. Jedna z našich stážistek, Kateřina Doleželová, byla vybrána na mezinárodní setkání, které se bude konat ve Finsku. Milá Kačo, gratulujeme a doufáme, že budeš Štursovku vzorně reprezentovat a setkání si užiješ. :)

Nesmíme opomenout ani další úspěšný projekt, do kterého je Štursovka zapojena – Světová škola. Letošním tématem jsou holubi ve městech. Zní to divně, že jo? Ale je to tak, holubi totiž některým obyvatelům města znepříjemňují život. Cílem projektu a dotazníkového šetření bylo zjistit, jaký vztah k těmto opeřencům mají Olomoučané. Většina odpovědí zněla – holubi nám znečišťují okenní parapety, balkóny a terasy, proto bychom podpořili aktivitu města –zřízení „Holubího domu“. Protože všechno souvisí se vším, budoucí stážisté v programu Erasmus+  dostanou kromě pracovních aktivit ještě jeden úkol – budou monitorovat vztah místních obyvatel na Slovensku a Kypru k těmto opeřencům. Svá zjištění, postřehy a připomínky předají vedoucí projektu Světové školy. :)

Všem zúčastněným děkujeme a přejeme úspěchy nejen v projektech.

Galerie