Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Erasmus+ - stáž v Bratislavě

19.01.2024

Kdo se může přihlásit – žák, který

 • má chuť poznat nové prostředí, získat nové odborné dovednosti a zkušenosti v zahraničí
 • je ochoten účastnit se jazykové, kulturní a odborné přípravy před výjezdem
 • je žákem 1. nebo 2. ročníku oboru Kadeřník

Na stáž se mohou přihlásit i žáci, kteří se v minulosti stáže v programu Erasmus+ účastnili.

 

Jak se přihlásit

 • přihlášku je možné vyzvednout u p. Sedláčkové (1. patro – kancelář ZŘ), u p. Dlabalové (2. patro – kancelář č. 36)ú, u p. Osinové (2. patro – kab. č. 29), případně – ke stažení zde; vyplněnou přihlášku je možné zaslat v el. podobě na sedlackova@stursovka.cz do 23. 2. 2024; případně odevzdat v papírové podobě
 • rámcový harmonogram ke stažení zde

 

Kritéria výběru

 • schopnost pracovat v týmu
 • pozitivní vztah ke spolužákům, zaměstnancům ve škole a na pracovištích OV
 • komunikativnost, spolehlivost, dochvilnost, samostatnost
 • empatie, zvládání krizových situací
 • pozitivní a proaktivní přístup k práci, ochota učit se nové věci
 • zájem o výuku, účast v soutěžích, svědomité plnění úkolů

 

Počty účastníků, obor:
Stáž v Bratislavě je plánována v délce 2 týdnů; termín 12/03 – 27/03/2024; max. počet 4 žáci, obor – Kadeřník, určeno pro žáky 1., 2. ročníku

 

Hodnotící tabulka:

Sociální kompetence - TU
Schopnost spolupracovat v týmu (max. 2)
Vztah ke spolužákům, vyučujícím, zaměstnancům školy (max. 5)
Komunikativnost, spolehlivost, samostatnost (max. 3)
Empatie, řešení konfliktů, zvládání emočních situací (max. 5)

 

Přístup k práci - UOV 
Přístup k zákazníkům, zaměstnancům, profesní etika (max. 5)
Spolehlivost, samostatnost, odpovědnost (max. 5)
Proaktivní a pozitivní přístup, ochota učit se nové věci (max. 5)

 

Absence, prospěch – TU, UOV
Absence do 70 hodin (max. 2)
Zájem o výuku, plnění úkolů - odborné předměty (max. 3)
Prospěch – AJ – netýká se stáží na Slovensku (max. 2)
Zájem o výuku, účast v soutěžích, plnění úkolů - OV (max. 3)

Maximální počet bodů: 40 (případně 38 bodů pro stáže na Slovensku)

 

Na základě bodového hodnocení bude nejlepších 6 zájemců pozváno na pohovor s ředitelem školy.
Ředitelem školy bude vybrán konečný počet účastníků stáže + náhradníci.
Poznámka: Pokud dojde k podstatné změně v chování a prospěchu vybraného žáka, bude dána možnost účasti na stáži náhradníkovi.