Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Třídní schůzky

01.11.2023

Vedení školy oznamuje, že dne 14. 11. 2023 v 16.30 hodin se konají třídní schůzky. Rozpis tříd a učeben bude zveřejněn na nástěnce v přízemí školy.

Schůzka zástupců KRPŠ se koná 14. 11. 2023 v 16. 15 hodin na učebně č. 30 – 2. patro.