Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zahájení školního roku 2023/2024

23.08.2023

Nástup žáků prvních ročníků 4. září v 8.00 hodin ve škole (týká se sudého i lichého týdne).

Žáci 2. a 3. ročníků lichého týdne zahajují na praxi, ale v budově školy – viz rozpis učeben pro OV.

Zahajuje sudý týden – teorie.


Rozpis tříd a týdnů pro výuku

Sudý týden Lichý týden
KU1 Kuchař AR1 Aranžér
KD1 Kadeřník + Cukrář Č1 Číšník
Č2 Číšník OS1 Operátor sklad. + Prodavač
C2 Cukrář C1 Cukrář + Kadeřník
OS2 Operátor sklad. + Prodavač KU2.A Kuchař
KU2.B Kuchař + Cukrář KD2 Kadeřník
KD3 Kadeřník AR2 Aranžér
AR3 Aranžér C3 Cukrář
OS3 Operátor sklad. + Prodavač KU3 Kuchař
SD1 Podnikání Č3 Číšník
SD2 Podnikání SD1 Podnikání
    SD2 Podnikání

Rozpis jednotlivých učeben se seznamy žáků 1. ročníků bude vyvěšen na nástěnce v přízemí a v 1. patře vedle suplování.

 

Rozpis učeben na 4. 9. 2023 – pro všechny první ročníky a ročníky sudého týdne

AR1 č. 50 – 1. patro Č1 č. 28 - 2. patro
C1 č. 2 – 3. patro KD1 č. 1 - 3. patro
OS1 č. 3 - 3. patro KU1 č. 4 - 3. patro
KU2.B č. 50 - 1. patro C2 č. 61 - 1. patro
Č2 č. 7 - 3. patro OS2 č. 6 - 3. patro
AR3 č. 26 - 2. patro KD3 č. 30 - 2. patro
OS3 č. 8 - 3. patro    
SD1 č. 52 - 1. patro    
SD2 č. 53 - 1. patro    

 

Rozpis učeben na 4. 9. 2023 – pro 2. a 3. ročníky lichého týdne - OV

AR2 č. 31 + č. 33 (Zecha Dratvová, Kalinová)
C3 č. 94 (Špičková, Hlavačka Opálková, Matušková)
Č3 č. 25 (Bahounek, Vymazalová)
KU2.A + KU3 školní jídelna (Burešová, Kouřil, Kušnier, Valenta)
KD2 školní kadeřnictví (Kolářová, Kovářová, Pohlídalová, Stejskalová)

 

Třídnické práce (4. + 5. 9. pro sudý týden; 11. + 12. 9. – pro lichý týden) - teorie

  • potvrzení o studiu a ISIC karty budou nachystány u třídních učitelů
  • aktualizace kontaktů; zákonný zástupce, případně zletilý žák je povinen dodat aktuální telefonní čísla a e-mailové adresy (žáka i zákonného zástupce) třídnímu učiteli v den zahájení školního roku; v případě změny je povinen neprodleně doložit nové údaje třídnímu učiteli
  • BOZP; vydávání dokumentů; rozvrh hodin …
  • žáci jsou povinni doložit doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. vysvědčení z 9. třídy ZŠ, případně z 8. třídy ZŠ; výuční list a vysvědčení o ZZ;  případně maturitní vysvědčení)

 

Plán práce na začátku školního roku 2023/24 – odborný výcvik  

  • rozdělení žáků na pracoviště OV
  • aktualizace kontaktů + zákonných zástupců
  • zásady omlouvání nepřítomnosti na OV
  • BOZP

 

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníků zobrazíte kliknutím zde.