Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Štursovka ve Smetanových sadech

15.06.2023

Další akce Štursovky se konala ve čtvrtek 8. 6. 2023 ve Smetanových sadech v Olomouci. Euroučni společně s dalšími úspěšnými stážisty prezentovali široké veřejnosti aktivity, na kterých se podíleli během zahraničních mobilit v rámci programu Erasmus+ a projektu EuroApprentices.

Naši šikovní euroučni Tobiáš Moudrý, Šárka Přidalová a zkušení stážisté Michal Dzurik a Martin Čížek vysvětlovali, popisovali a sdíleli své zážitky ze zahraničních stáží. Přichystali barevné prezentace, občerstvení v kyperském duchu, což přispělo (společně s nádherným počasím) k pozitivní a veselé náladě.

Protože jsme na Štursovce sehraný tým, využili jsme našich zkušeností a celou akci propojili s dalším úspěšným projektem Světové školy. Tématem byla klimatická změna, o které se v posledních letech velmi často diskutuje. Studenti aranžérského oboru zpracovali sady plakátů a připravili dotazníky, pomocí kterých zjišťovali názory spoluobčanů na globální oteplování. Koneckonců všichni víme, že vše souvisí se vším a ekologická tematika je součástí mobilit v programu Erasmus+, proto volíme (pokud je to možné) ekologické dopravní prostředky.

Celá akce se setkala s úspěchem, veřejnost se dověděla o aktivitách naší školy a to vše přispívá k šíření našeho dobrého jména.

Zapojení studenti byli velmi aktivní a komunikativní a Štursovka se těší na další šíření výsledků naší práce.

Galerie