Upozornění pro žáky 3. ročníků

25.05.2023

Vedení školy upozorňuje, že neklasifikovaní žáci ve 2. pololetí 2022/23 třetích ročníků budou konat zkoušky v náhradním termínu v měsíci červnu 2023, nebude-li na Výpisu z vysvědčení uvedeno jinak. V případě, že žák má konat opravnou zkoušku a požádá písemně o její vykonání v měsíci červnu, bude mu ředitelem školy vyhověno. Pokud žák nepožádá o červnový termín opravné zkoušky, bude ji konat v srpnu 2023. Nevyzvednuté Výpisy z vysvědčení NEBUDOU zasílány poštou.