Zveřejnili jsme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

15.05.2023

Kritéria přijímacího řízení - ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE

 

Přehledné informace ke 2. kolu přijímacímu řízení pro obory:
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník – 10 volných míst
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař – 6 volných míst
66-53-H/01 Operátor skladování – 4 volná místa
66-51-H/01 Prodavač – 6 volných míst

  • přihlášku můžete stáhnout na webu Ministerstva školství a www.stursovka.cz
  • můžete ji donést osobně pondělí - pátek od 8:00 – 14:00 hodin, nebo poštou – rozhodující je datum podání
  • přihlášku vyplňte čitelně tiskacím písmem; nezapomeňte uvést platné telefonní číslo a e-mailovou adresu
  • termín podání přihlášky je do 25. 5. 2023 (v tento den můžete naposledy přinést přihlášku osobně do školy; příp. podat na poště – rozhodující je datum poštovního razítka)
  • v přihlášce uvedete základní školou potvrzené známky, případně doložíte ověřené kopie vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy
  • ŠPZ se nekonají
  • vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů bude zveřejněn 29. 5. 2023 nejméně po dobu 15 dnů na www.stursovka.cz a na úřední desce školy. Tím je rozhodnutí o přijetí bráno za oznámené a běží lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (tj. nejpozději do 12. 6. 2023 musí žák, případně jeho zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek; případně poslat poštou – rozhodující je datum poštovního razítka)
  • rozhodnutí o nepřijetí bude odesíláno doporučeně poštou a uloženo 10 dnů. Pokud si dopis nevyzvednete, je posledním dnem této lhůty považován za doručený a běží lhůta na podání odvolání
  • odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, můžete podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí

 

V případě dalších dotazů volejte Evu Páleníkovou na tel. číslo 585 200 230 nebo 603 378 287.