Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

ERASMUS + | stáž na Kypru 2023

09.05.2023

Na podzim proběhne stáž pro žáky na Kypru v programu Erasmus+ - výzva 2023

Kdo se může přihlásit – žák, který

 • má chuť poznat nové prostředí, získat nové odborné dovednosti a zkušenosti v zahraničí
 • má zájem zdokonalit se v cizím jazyce
 • je ochoten účastnit se jazykové, kulturní a odborné přípravy před výjezdem

Na stáž se mohou přihlásit i žáci, kteří se v minulosti stáže v programu Erasmus+ účastnili.

Jak se přihlásit

 • přihlášku je možné vyzvednout u p. Sedláčkové (1. patro – kancelář ZŘ), případně – ke stažení zde | vyplněnou přihlášku je možné zaslat v el. podobě na sedlackova@stursovka.cz do 2. 6. 2023
 • rámcový harmonogram ke stažení zde

Kritéria výběru

 • schopnost pracovat v týmu
 • pozitivní vztah ke spolužákům, zaměstnancům ve škole a na pracovištích OV
 • komunikativnost, spolehlivost, dochvilnost, samostatnost
 • empatie, zvládání krizových situací
 • pozitivní a proaktivní přístup k práci, ochota učit se nové věci
 • zájem o výuku, účast v soutěžích, svědomité plnění úkolů

Počty účastníků, obory:
Stáže v Protarasu/Paralimni a Pafosu jsou plánovány v délce 2 týdnů; stáž v Larnace je v délce 3 týdnů.
Protaras/Paralimni – stáž určena pro současný  1.a 2. ročník ročník oborů Kuchař, Číšník– max. počet 4 žáci – 2 týdny
Pafos – stáž určena pro současný 1. a 2. ročník oboru Kadeřník  – max. počet 4 žáci – 2 týdny
Larnaca – stáž určena pro současný 1. a 2. ročník oborů Kuchař, Číšník, Cukrář – max.počet  8 žáků – 3 týdny

Hodnotící tabulka:

Sociální kompetence - TU
Schopnost spolupracovat v týmu (max. 2)
Vztah ke spolužákům, vyučujícím, zaměstnancům školy (max. 5)
Komunikativnost, spolehlivost, samostatnost (max. 3)
Empatie, řešení konfliktů, zvládání emočních situací (max. 5)

Přístup k práci - UOV 
Přístup k zákazníkům, zaměstnancům, profesní etika (max. 5)
Spolehlivost, samostatnost, odpovědnost (max. 5)
Proaktivní a pozitivní přístup, ochota učit se nové věci (max. 5)

Absence, prospěch – TU, UOV
Absence do 70 hodin (max. 2)
Zájem o výuku, plnění úkolů - odborné předměty (max. 3)
Prospěch – AJ– netýká se stáží na Slovensku (max. 2)
Zájem o výuku, účast v soutěžích, plnění úkolů - OV (max. 3)
------------------------------------------------------------------------------------------
Maximální počet bodů: 40 (případně 38 bodů pro stáže na Slovensku)

 

Na základě bodového hodnocení bude nejlepších 20 zájemců pozváno na pohovor s ředitelem školy.
Ředitelem školy bude vybrán konečný počet účastníků stáže + náhradníci.
Poznámka: Pokud dojde k podstatné změně v chování a prospěchu vybraného žáka, bude dána možnost účasti na stáži náhradníkovi.