Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Slovensko nás pořád baví

03.05.2023

Štursovka vyslala další studenty na stáže v programu Erasmus+.  Cukrářky a kuchařky se zdokonalovaly na pracovištích partnerské školy v Prievidzi. Kadeřnice makaly v Bratislavě.

Holky se učily připravovat slovenské zákusky a sladké pečivo – krémeš a bratislavské rohlíčky a šlo jim to dobře. Ocenily modelovací aktivity, vytvářely různé figurky a náboženské motivy na dorty. Srovnávaly receptury a gramáže zákusků; slovenští kolegové pečou zákusky mnohem větší než v naší školní výrobně. Ve škole nemají vlastní prodejnu, ale zákazníci si objednávají výrobky předem, jejich seznam je uveden na webových stránkách školy.

Kuchařky připravovaly brynzové halušky a tradiční slovenskou kapustnici. Ze začátku trochu bojovaly s těstem na halušky, přece jen chvíli trvá, než vytvoříte tu správnou hmotu – nesmí být příliš řídká ani moc tuhá.

Učitelé odborného výcviku se kromě stínování ve výuce účastnili i praktické části maturitní zkoušky, kdy slovenští žáci připravili tabuli a pokrmy na téma Řecká kuchyně. Na přípravu měli jeden den, chystali celou učebnu jako restauraci, po hodnocení byla „restaurace“ otevřena pro veřejnost a pokrmy a nápoje se prodávaly. Učitelé se zajímali také o organizaci závěrečných zkoušek, u těchto oborů není jednotné zadání ani Samostatná odborná práce, jednotlivé úkoly a otázky připravují slovenští kolegové. Na pracovištích mají učitelé menší skupiny žáků než je tomu u nás, což usnadňuje práci a učitelé se mohou žákům věnovat individuálně.

Partneři z prievidzské školy uspořádali pro naše stážisty workshop v areálu Meridiana, žáci si zkoušeli čepování piva z plzeňského pivovaru a účastnili se i pivovarnického školení. Velkým zážitkem byla i návštěva asijské restaurace, kterou vlastní bývalý žák prievidzské školy, kromě hlavních chodů připravuje i asijské moučníky, jezdí po světě a neustále se vzdělává ve svém oboru.

Kadeřnice v Bratislavě barvily, tónovaly vlasy, prováděly finální úpravu – česaly, foukaly, natáčely. Nad rámec pracovních aktivit si zkoušely rasta copánky a práci v barber shopu. Novinkou pro ně bylo vytvoření předlohy účesu pomocí sítěk na kadeřnických cvičných hlavách – holky si nejdříve připravily účesy na cvičné hlavě, vyzkoušely kvalitu vlasů, podle kvality pak zvolily vhodné kadeřnické produkty a druhý den účes vytvořily na živém modelu. Učitelka odborného výcviku se zaměřila na stínování v hodinách praktické i teoretické výuky a přípravu žáků k závěrečným zkouškám, které se skládají pouze ze dvou částí – praktické a ústní zkoušky. Konzultovala s učiteli bratislavské školy propojení teorie a praxe, velmi ocenila přístup slovenské kolegyně Anny Olšanské, která je autorkou učebnice Technologie pro kadeřníky. Studijní texty jsou velmi dobře zpracované a jsou založené na poznatcích z praxe v kadeřnických salonech. Přínosem byly i besedy s vedením školy, které byly zaměřeny na prevenci proti šikaně, řešení krizových situací a v neposlední řadě i kariérové poradenství s možnostmi dalšího profesního uplatnění.

Ve volném čase si všichni účastníci užívali nejenom brynzových halušek a zmrzliny, občas i slunného počasí, ale navštívili různé památky – omrkli Prezidentský palác (ale paní Čaputovou nepotkali), prošli se v krásných zahradách, navštívili muzea a kostely, ochutnali speciality mezinárodních kuchyní na Street Food festivalu, byli v zoologické zahradě a věnovali se i sportovním aktivitám – užívali si v lázních, plavali, vyšlápli si na rozhlednu Čajka, soutěžili v bowlingu.

Všichni se vrátili plni elánu a chuti do další práce a shodli se, že se jim na stážích líbilo a jeli by zase znova. Tak snad jim to v budoucnu někdy vyjde. :)

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Galerie