Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – nástavbové studium Podnikání

28.04.2023

Upozornění pro přijaté žáky:

  • Přijatým uchazečům bude zaslán poštou dopis s informacemi k přijetí a zahájení školního roku. V případě, že budete chtít nastoupit na zvolený obor, přiložené dokumenty obratem doručte do školy (u nástavbového studia se zápisový lístek neodevzdává)

Upozornění pro nepřijaté žáky:

  • Nepřijatým uchazečům a zákonným zástupcům bude zasláno poštou doporučeně do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. 
  • Odvolání můžete podat až po převzetí rozhodnutí na poště!

 
Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení oboru, u kterého se konala přijímací zkouška ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE.
 
Seznam uchazečů, přijatých v prvním kole přijímacího řízení do oboru:
64-41-L/51 Podnikání - nástavbové studium