Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Euroučni v Praze

14.02.2023

Štursovka vyslala do akce další euroučně. Šárka, Verča a Tobi se účastnili národního setkání euroučňů, které se konalo v Praze ve dnech 10. a 11. února 2023.

Účastníci se setkali s dalšími stážisty z České republiky a užili si dva dny v našem překrásném hlavním městě.  Program setkání byl zaměřen na praktické dovednosti. Stážisté se účastnili množství workshopů, diskutovali o cestování udržitelnými dopravními prostředky, uhlíkové stopě, třídění odpadu; prezentovali klady a zápory stáží, uváděli příklady, jak se vyrovnávali s obtížnými situacemi – zejména během dlouhodobých stáží, kdy se jim občas zastesklo po svých blízkých; v angličtině prezentovali své úspěchy a pracovní aktivity během mobilit.

Všem zůstane v paměti návštěva  „Neviditelné výstavy“, stážisté si vyzkoušeli,  pohybovat se v naprosté tmě a na vlastní kůži poznali, jak složitá je orientace nevidomých v běžném životě.

Děkujeme našim euroučňům za prezentaci a účast a přejeme jim, ať jsou vybráni na mezinárodní setkání, které se koná v dubnu letošního roku na Azorských ostrovech.

Galerie