Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Verča a Tobi na mezinárodním setkání

09.11.2022

Česká republika se stala hostitelskou zemí pro mezinárodní setkání stážistů v programu Erasmus+ v projektu EuroApprentices.

V minulých letech naši euroučni vycestovali do Německa, Rakouska a na Maltu. V září 2022 se dva zástupci naší školy účastnili workshopů, besed, exkurzí v Praze.

Veronika Maitnerová a Tobiáš Moudrý sdíleli své zážitky s ostatními euoručni z Itálie, Německa, Portugalska, Rakouska, Finska, Polska a Španělska. Zuzka Živná byla do projektu také zapojena, v dubnu 2022 prezentovala výsledky projektů naší školy v programu Erasmus+ ve Smetanových sadech v Olomouci.

Jaké zážitky si euroučni odnesli z Prahy? Jednoduše řečeno – skvělé. Milovníci piva ocenili návštěvu pivovaru Kozel ve Velkých Popovicích. Všichni byli nadšení z exkurze v České televizi, kde měli možnost vidět, jak se stříhají různé seriály, navštívili studio pořadu Sama doma. Ke stověžaté Praze patří neodmyslitelně i památky. Během Tour de Prague účastníci obdivovali krásy našeho hlavního města. Co by to bylo za setkání, kdyby neproběhla plavba po Vltavě? Samozřejmě že ani vltavský parník nechyběl, stážisté se nalodili a užívali si plavbu nejen s dobrou večeří. :)

Kromě výše zmíněných aktivit se euroučni zapojili do různých workshopů, besedovali a komunikovali. Jsme rádi, že naše škola organizuje mezinárodní mobility, díky kterým si žáci zkusí praxi v zahraničí, zlepší svoji angličtinu, najdou si nové kamarády, naučí se novým dovednostem a získají nové odborné znalosti. To vše posune stážisty v jejich profesním i osobním životě.

Galerie