Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Učitelé v zahraničí

29.08.2022

Učitelé na Štursovce jsou akční i během prázdnin, nezahálejí a vzdělávají se. Program Erasmus + není určen pouze žákům, ale i kantoři mají možnost získat nové dovednosti. Naši učitelé se chopili příležitosti a vycestovali na Maltu, do Německa a Irska, kde se účastnili jazykových kurzů, zlepšovali se v jazykových dovednostech, získávali nové zkušenosti, našli si nové přátele.

Projekt s názvem Učíme se v Evropě byl úspěšný, ale musíme zmínit i komplikace, ke kterým došlo z důvodu koronavirové krize. Vzhledem k podmínkám vycestování musely být některé mobility přesunuty na pozdější termíny a měnili jsme i destinace, resp. cílové země.

Nakonec dopadlo všechno dobře a poslední stáž byla realizována letos v červnu a červenci do Irska.

Učitelé absolvovali jazykové kurzy v různých školách, účastnili se výuky společně s dalšími stážisty z různých koutů světa. Sdíleli společné zážitky, poznávali kulturu a místní zvyky  jednotlivých zemí, pochutnávali si na místních specialitách. Hlavní náplní byla komunikace v angličtině a němčině. Učitelé si obohatili slovní zásobu, učili se odbornou terminologii, rozebírali i školské systémy, část výuky byla věnována i motivačním metodám. Učitelé získali spoustu materiálů a užitečných tipů a odkazů na nejrůznější webové stránky a aplikace, které pomohou zkvalitnit výuku na naší škole.

Na Maltě se učitelé vzdělávali ve školách v St. Julian´s, Sliemě; v Německu se jednalo o školu v Hamburgu a poslední stáž proběhla v irském Dublinu.

Děkujeme všem 13 pedagogům, kteří se projektu účastnili, a doufáme, že v příštích letech vycestujeme znovu. :)

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Galerie