Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zahájení školního roku 2022/23

22.08.2022

Nástup žáků prvních ročníků 1. září v 8.00 hodin ve škole (týká se sudého i lichého týdne).

Žáci 2. a 3. ročníků sudého týdne zahajují na praxi, ale v budově školy – viz rozpis učeben pro OV.

Zahajuje lichý týden – teorie.


Rozpis tříd a týdnů pro výuku

Sudý týden Lichý týden
Č1 Číšník AR1 Aranžér
KD1 Kadeřník + Cukrář C1 Cukrář
KU1.A Kuchař OS1 Operátor sklad. + Prodavač
AR2 Aranžér KU1.B Kadeřník + Kuchař
C2 Cukrář Č2 Číšník + Cukrář
OS2 Operátor sklad. + Prodavač KU2 Kuchař
KU3 Kuchař KD2 Kadeřník
KD3 Kadeřník C3 Cukrář
SD1 Podnikání Č3 Číšník
SD2 Podnikání AR3 Aranžér + Operátor sklad.
    SD1 Podnikání
    SD2 Podnikání

Rozpis jednotlivých učeben se seznamy žáků 1. ročníků bude vyvěšen na nástěnce v přízemí a v 1. patře vedle suplování.

 

Rozpis učeben na 1. 9. 2022 – pro všechny první ročníky a ročníky lichého týdne:

AR1 č. 3 Č1 č. 92
C1 č. 61 KD1 č. 52
OS1 č. 2 KU1.A č. 27
KU1.B č. 1 SD1 č. 53
Č2 č. 7 SD2 č. 4
KU2 č. 28 AR3 č. 16
KD2 č. 30 Č3 č. 26
C3 č. 6    

 

Rozpis učeben na 1. 9. 2022 – pro 2. a 3. ročníky sudého týdne - OV

AR2 č. 31  (Kalinová, Mravcová)
C2 č. 94  (Klimková, Špičková)
OS2 č. 21  (Marková)
KU3 č. 74  (Burešová, Kouřil, Kušnier, Valenta)
KD3 školní kadeřnictví  (Fajtová, Kolářová, Kovářová, Pohlídalová, Stejskalová)

 

Třídnické práce (1. – 2. 9. pro lichý týden.; 5. – 6. 9. – pro sudý týden) - teorie:

  • potvrzení o studiu a ISIC karty budou nachystány u třídních učitelů
  • aktualizace kontaktů; zákonný zástupce, případně zletilý žák je povinen dodat aktuální telefonní čísla a e-mailové adresy (žáka i zákonného zástupce) třídnímu učiteli v den zahájení školního roku; v případě změny je povinen neprodleně doložit nové údaje třídnímu učiteli
  • BOZP; vydávání dokumentů; rozvrh hodin …

 

Plán práce na začátku školního roku 2022/23 – odborný výcvik  

  • rozdělení žáků na pracoviště OV
  • aktualizace kontaktů + zákonných zástupců
  • zásady omlouvání nepřítomnosti na OV
  • BOZP