Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

ERASMUS + | Stáž na Kypru 2022

01.07.2022

Kdo se může přihlásit – žák, který

  • má chuť poznat nové prostředí, získat nové odborné dovednosti a zkušenosti v zahraničí

  • se chce zdokonalit v cizím jazyce

  • je ochoten absolvovat on line jazykovou přípravu, účastnit se kulturní a odborné přípravy před výjezdem

Na stáž se mohou přihlásit i žáci, kteří se v minulosti stáže v programu Erasmus+ účastnili.

Jak se přihlásit

Kritéria výběru

  • ukončené očkování na COVID 19. Podmíněně se může přihlásit i žák, který je „rozočkován“ (nemá požadovaný počet dávek nebo potřebný odstup od poslední dávky)

Bodová kritéria

Sociální kompetence (hodnotí TU)

- schopnost spolupracovat v týmu (0 - 2b.)

- vztah ke spolužákům, vyučujícím, zaměstnancům školy (0 – 2b.)

- komunikativnost (0 – 2b.)

- spolehlivost (0 – 2b.)

- samostatnost (0 – 2b.)

Max. 10b.

Absence, prospěch (hodnotí TU, učitelé odb.předm., AJ, UOV)

- absc. do 70 hod. (1b.)

- prospěch odborné předměty (0 – 2b.)

- prospěch z anglického jazyka (0 - 2b.)

- prospěch OV (0 – 2b.)

Max. 7b.

Přístup k práci (hodnotí UOV)

- přístup k zákazníkům a zaměstnancům (0 – 2b.)

- komunikace se zákazníky a zaměstnanci (0 – 2b.)

- samostatnost, ochota pracovat a učit se nové věci (0 – 4b.)

Max. 8b.

Na základě bodového hodnocení bude nejlepších 15 zájemců pozváno na pohovor s ředitelem školy.

Ředitelem školy bude vybrán konečný počet účastníků stáže + náhradníci.

Poznámka: Pokud dojde k podstatné změně v chování a prospěchu vybraného žáka, bude dána možnost účasti na stáži náhradníkovi.