Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

31.05.2022

Učební obory

  • Přijatým uchazečům bude zaslán poštou obyčejný dopis s informacemi k přijetí a zahájení školního roku. V případě, že budete chtít nastoupit na zvolený obor, přiložené vyplněné dokumenty obratem doručte do školy spolu se zápisovým lístkem.
  • Nepřijatým uchazečům a zákonným zástupcům bude zasáno poštou doporučeně do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. UPOZORNĚNÍ – odvolání můžete podat až po převzetí rozhodnutí na poště!Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení jednotlivých oborů, u kterých se nekonala přijímací zkouška ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE.

 

Seznam uchazečů, přijatých v prvním kole přijímacího řízení do oboru (zobrazíte vždy kliknutím na daný obor):

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař

66-53-H/01 Operátor skladování

66-51-H/01 Prodavač

 

Registrační číslo uchazeče bylo zasláno na e-mail uvedený na přihlášce. Pokud Vám e-mail nebyl doručen, volejte na tel. 585200230, 603378287

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 14. 6. 2022) ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Doplňující dokumenty (zobrazíte vždy kliknutím na název dokumentu):

Vzor odvolání

Návratka

Přihláška ke stravování

Žádost o vystavení ISIC průkazu

Informace k vydání ISIC průkazu