Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Štursovka pro zahraniční studenty

19.05.2022

Naše škola není pouze vysílající organizací, ale přijímáme i studenty našich partnerských organizací v programu Erasmus+.

Na jaře jsme hostili studenty z Námestova, Bratislavy a Košic. Stážisté pracovali na smluvních pracovištích naší školy a ve školním kadeřnictví.

Měli připravený pracovní program a zdokonalovali se v praktických dovednostech společně s našimi žáky a učiteli. Jednalo se o poměrně početné skupiny z různých oborů – prodavač, kuchař, cukrář, kadeřník. Studenti ze školy v Lipanech se zapojili do aktivity „Štursovka pro handicapované“, kdy společně s našimi žáky poskytovali kadeřnické služby pro vozíčkáře (ve spolupráci se Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc).

V květnu nás navštívili studenti z partnerské školy na Kypru, studenti pracovali v hotelu Clarion, kde se učili připravovat speciality české kuchyně.

Stáže byly velmi úspěšné, všichni účastníci byli velmi spokojeni. Za to patří velké poděkování všem učitelům, kteří zabezpečili hladký průběh mobilit a pomohli slovenským a kyperským žákům se začleněním do pracovních kolektivů.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Galerie