Aktivní občanství i v zahraničí

09.05.2022

Štursovka je zapojena do projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech. Protože vše souvisí se vším, propagujeme aktivní občanství nejen u nás doma, ale i v zahraničí na mezinárodních stážích.

Ve středu 27. 4. 2022 ve Smetanových sadech žáci naší školy prezentovali projekt a pomocí plakátů a fotek představili veřejnosti, na čem celý rok pracovali. Součástí akce, která se setkala s velkým úspěchem, byl také dotazník, jehož cílem bylo zjistit, jak občané nakládají s potravinami ve svých domácnostech.

Naši šikovní euroučni prezentovali výsledky zahraničních mobilit, zmiňovali aktivitu školy ve vyhledávání nových partnerů, nabízeli občerstvení připravené dle receptur kyperské kuchyně.

Pochvalu zaslouží všichni zúčastnění. Velmi si ceníme i chování našich žáků a pedagogů k ukrajinským válečným uprchlíkům, kteří se v danou dobu vyskytovali ve Smetanových sadech. Díky rozhovorům s účastníky akce se alespoň na chvíli odreagovali a přišli na jiné myšlenky. Kyperské moučníky s kyperskou kávou jim opravdu chutnaly. :)

 

 

Galerie