Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro rok 23/24

Třídní schůzky

05.04.2022

Vedení školy oznamuje, že 12. 4. 2022 v 16. 30 hodin se konají třídní schůzky. Zákonní zástupci se mohou informovat o prospěchu a chování svých dětí. Rozpis učeben bude vyvěšen v přízemí budovy školy.