Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Doučování žáků – Národní plán obnovy

03.02.2022

Naše škola je zapojena do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Tato aktivita je určena žákům všech ročníků a oborů, kteří mají slabý prospěch z různých předmětů, jsou ohroženi školním neúspěchem.

Doučování probíhá dle pokynů jednotlivých vyučujících a jeho cílem je doplnění vědomostí a znalostí žáků, aby mohli úspěšně pokračovat ve studiu.

Na doučování je poskytována finanční podpora EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.