Screeningové testování

19.11.2021

Preventivní screeningové testování proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021.

Testovat se bude neinvazivními antigenními testy pro samosběr.

Testování se netýká žáků, kteří:

  • jsou plně očkováni (musí uplynout doba 14 dnů od poslední dávky)
  • prodělali onemocnění covid-19 (lékařské potvrzení) a od doby prvního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 180 dnů
  • doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě (PCR ne starší než 3 dny)

 

Testovat se budou všichni žáci, kromě těch, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost – viz výše.

Žádáme žáky, pokud mají jakékoliv respirační onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma ..), aby nechodili do školy.