Vyhlásili jsme 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Třídní schůzky

12.11.2021

Vedení školy upozorňuje zákonné zástupce žáků na změnu formy třídních schůzek, které byly plánovány na 23. 11. 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (povinnost prokázat bezinfekčnost – ONT pro skupiny 20 a více osob) neproběhnou třídní schůzky prezenční formou.

Zákonní zástupci žáků mohou získat informace o prospěchu a chování svých dětí formou individuálních konzultací s třídním učitelem, vyučujícím předmětu, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace v týdnu od 22. 11. do 26. 11. 2021.

Kontakty naleznete v záložce Škola – kontakty.