Informace ke screenigovému testování 8. a 15.11.2021

05.11.2021

Preventivní screeningové testování proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021.

Testovat se bude neinvazivními antigenními testy pro samosběr.

 

Testování se netýká žáků, kteří:

  • jsou plně očkováni (musí uplynout doba 14 dnů od poslední dávky)
  • prodělali onemocnění covid-19 (lékařské potvrzení) a od doby prvního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 180 dnů
  • doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší než 24 hodin, PCR ne starší než 3 dny)

 

Testovat se budou všichni žáci kromě těch, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost – viz výše.

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj.:

  • je povinen nosit ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2, KN9) po celou dobu pobytu ve škole (tj. ve výuce, ve vnitřních prostorech – chodby, toalety, šatny, jídelna …)
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; nesmí použít sprchy; převléká se s odstupem od ostatních osob
  • nesmí zpívat
  • při konzumaci potravin, nápojů musí sedět

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nesmí se účastnit výuky. V tomto případě není žák automaticky omluven, musí být omluven v souladu se Školním řádem SOŠOS, Olomouc, Štursova 14 a škola neposkytuje distanční vzdělávání.

 

Škola zajišťuje vzdělávání distančním způsobem pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo pokud je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, nicméně bude těmto příznakům (jako je např. horečka, kašel, rýma, dušnost apod.) věnovat zvýšenou pozornost.

Organizace testování bude vždy uvedena na webu v poznámkách k suplování pro daný den, případně v dalších informačních kanálech.